Hlavní navigace

New Media Inspiration – první ročník konference o sociálních médiích

Letos první ročník konference o sociálních sítích New Media Inspiration se bude věnovat problematice měření v sociálních sítích a s ní souvisejícími problémy. Nebude chybět ani panel absolventů & blok inspirací.
10. 1. 2012

Sdílet

Letos se koná první ročník konference o sociálních sítích New Media Inspiration, která je cílena jak pro akademické pracovníky a studenty, tak i pro zástupce komerčního sektoru. Hlavním tématem konference budou sociální sítě jako takové, problematika měření v sociálních sítích a s ní související problémy a nebude chybět ani panel absolventů & blok inspirací a workshopy. 

Program konference je rozsáhlý, proto bude probíhat ve třech sálech (Velký sál, Malý sál a Třetí sál) a bude rozdělen do několika tématických bloků:

  • Blok sociálních médií,
  • Blok user cases měření v sociálních médiích,
  • Panel absolventů & blok inspirací,
  • Kinectový blok.

Ve Velkém sále se ve dvou blocích (Blok sociálních médií a Blok user cases měření v sociálních sítích) představí řada odborníků na sociální média. Za zmínku určitě stojí například Tomáš Pruša (Masarykova Univerzita v Brně) s příspěvkem Sociální média ve zdravotnictví, Michal Ischia (Týdeník RESPEKT), který přiblíží využití sociálních médií v žurnalistice, Jakub Macek (Masarykova Univerzita v Brně & VŠB – TU Ostrava) s přednáškou Kvalitativní výzkum online sociálních médií nebo Václav Novák (Yellow Snow) s příspěvkem Paralelní monitoring sociálních médií pro více zemí.

V Malém sále, jehož program bude tvořen blokem Sociálních médií a workshopy, se budou řečníci věnovat více konkrétním projektům na sociálních sítích a obecně marketingu v tomto komunikačním prostředí. Důraz bude kladen na analytické metody využívané pro monitoring sociálních sítí. Řečníci budou přednášet o důvěře v online sociálních sítích, typologii uživatelů, problematice sestavování rankingu, vizualizaci dat a jejich interpretaci, strojové analýze příspěvků v sociálních sítích a dalších.

Ve Třetím sále se bude diskutovat v Panelu absolventů & bloku inspirací a Kinectovém bloku například o smyslu studia @stunome, social network analysis, &areino crew a tématech týkajících se kinectu

Kompletní program a odborné životopisy všech přednášejících a jsou k dispozici na stránce konference, kde je i registrační formulář, jehož vyplněním se zájemci mohou na konferenci přihlásit. Konferenčními jazyky budou čeština, slovenština a angličtina.

Konference je pořádána programem Studia nových médií FF UK a nezávislou členskou sítí podnikatelů TUESDAY Business Network, za podpory Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zájmové organizace Business IT Club. Partnerem akce je poradenská společnost H1.cz. Hlavním mediálním partnerem konference je server o českém internetu Lupa.cz. Roli mediálních partnerů zaujaly týdeník o médiích, marketingové komunikaci a kreativitě v reklamě Marketing & Media, server Marketing Journal – zkušený průvodce ve světě moderního marketingu a servery MediaGuru.cz, Médiář.cz a tyinternety.cz. Produkčně je konference zajištěna společností Internet Info.