Hlavní navigace

Nutnost ochrany dat přináší nové technologie

Vzrůstající důležitost dat si dobře uvědomují již nejen velké firmy. Jejich bezpečnost se stává stále větším tématem i pro menší a střední podniky. Do budoucnosti proto bude růst jejich zájem o zajištění vysoké dostupnosti a zabezpečení dat.

Sdílet

Zatímco před několika málo lety byly databázové clustery doménou velkých řešení postavených na mnohaprocesorových serverech, dnes se již setkáváme i s malými clustery tvořenými třeba jen dvěma dvouprocesorovými stroji. Ty jsou finančně velmi snadno dostupné i pro střední a menší podniky.

Již zmiňovaný tlak na zabezpečení dat se projevuje mimo jiné ve vyšším zájmu o databázové technologie umožňující detailnější řízení přístupu k datům (např. až na úrovni jednotlivých záznamů), díky kterým lze lépe aplikovat základní bezpečnostní pravidlo „Přidělování minimálních nutných práv“.

Pro podniky s vysokými požadavky na zabezpečení dat (např. banky) je také čím dál problematičtějším tématem nutnost existence hlavního databázového administrátora s plnými právy pro přístup k datům. Velké nahromadění práv v rukou jediného člověka v sobě skrývá nebezpečí jejich zneužití. Řešením je samozřejmě rozdělení pravomocí a odpovědnosti mezi několik osob.

Právě tento problém řeší připravovaný mechanizmus Oracle DataVault, který takové rozdělení zodpovědnosti dovoluje. Zatímco stávající postupy vždy vedly k existenci jednoho všemocného administrátorského účtu, tento nový přístup zavádí roli bezpečnostního správce. Ten nebude mít přístup k žádným důvěrným datům, ale bude moci definovat oblasti působení jednotlivých administrátorů – a to nejen dle typu činnosti (tj. vytváření uživatelů, správa uložení dat atd.), ale pomocí pravidel i obsahově – např. jen pro určitou aplikaci. Ani nejvyšší databázový administrátor tak již nemusí být všemocný.

Kromě bezpečných dat Vám databáze od společnosti Oracle nabízejí i další benefity. Pro více informací klikněte zde.