Hlavní navigace

Od současného k novému ICT

Komerční sdělení
Rostoucí globalizace přináší nové a dynamické trhy a současně zvyšuje konkurenci a zrychluje konkurenceschopnost. Za samozřejmou se považuje flexibilita a přizpůsobivost IT infrastruktury.

Sdílet

Obchod, logistika, vývoj, fakturace a řada dalších funkcí ve firmě očekávají od IT manažera trvale stabilní výkon provozovaných ICT systémů při téměř libovolné přizpůsobivosti. Cloud se proto ne zcela bez důvodu nalézá velmi vysoko na seznamu priorit firem, protože znamená zvýšení pružnosti procesů a celého prostředí IT při neomezené dostupnosti a zlepšené možnosti údržby.

Cloud computing však neřeší vše. Firmy si musí vyjasnit, pro jaké oblasti obchodu a procesy je cloud computing lepší alternativou a jak do něj správně vstoupit. Aby podniky využily individuální kombinaci příležitostí a výzev, musí rozhodnutí pro cloud, či proti němu nejprve odvodit z rámcových podmínek na trhu a hlavních trendů. Bez ohledu na to, odkud přichází podnět, je předpokladem pro další postup obchodně zaměřená cloudová strategie. Ta musí odpovídat na otázky ohledně standardů a modelů, jasně stanovit dlouhodobou přidanou hodnotu a musí vyústit v itinerář realizace (odhad připravenosti na cloud – Cloud Readiness Assessment). Základem je podrobná analýza a fundovaný výběr aplikací a procesů.

Strategie cloudu a cesta k jeho zavedení se realizuje v rámci transformace nebo také migrace. Je při tom třeba odpovídat vedle procesních i na mnoho dalších otázek, s nimiž se firma střetne při integraci cloudových řešení: bezpečnost, shoda s předpisy, zákonné rámcové podmínky a speciální požadavky na IT. Bez povšimnutí nelze samozřejmě ponechat ani obchodní rizika. Cloud computing tak zasahuje do strategie celé firmy.

Vyhodnocení připravenosti na cloud

Uvažujete-li o cloud computingu, musíte si hned zpočátku vyjasnit některé základní otázky: Pro jaké podnikové procesy a aplikace je cloud vhodný? Lze do cloudu přenést vlastní vývoj či přizpůsobená standardní řešení? Lze zajistit úroveň bezpečnosti různých aplikací a podnikových dat? Existuje soulad se specifickými podnikovými a zákonnými rámcovými podmínkami? Jak převedu, migruji, moje aplikace do cloudu?

Odpovědi na tyto otázky musí být zodpovězeny v rámci interní nebo externí analýzy připravenosti na změnu ICT prostředí. Základem pro stanovení cloudové strategie je při tom podrobná analýza ICT architektury, aplikačního prostředí, bezpečnosti, podnikových procesů a itinerář implementace. Strategický přístup k novému modelu užívání IT musí dát jasně najevo, zda se jedná o výkonnost IT či o bezpečné platformy pro spolupráci, o začlenění mobilních pracovních možností nebo o budoucí bezpečnost.

Migrace a integrace cloudu

Na realizaci stanovené cloudové strategie a na rychlý a bezpečný přechod jsou ve druhém kroku zaměřeny služby převodu a začlenění do cloudu. Přesun aplikaci do cloudu je u kvalitních poskytovatelů založen na standardizované nabídce služeb cloudové migrace a integrace začleněné do modulárního portfolia. Tím je zajištěna nákladově účinná a rychlá realizace ve vysoké kvalitě. Na základě standardizovaného katalogu služeb, který mohou poskytovatelé podle potřeby rozšiřovat, by měl být k dispozici nabídkový balíček nabízený za pevný cenový model.

Migrační projekt pak prochází třemi fázemi: plánování, migrace a ukončení starých systémů. Zde se slévají obchodní strategie a procesy s architekturou ICT služeb – včetně specifických požadavků na shodu a bezpečnost. K doporučením pro realizaci přitom dochází v rámci scénáře plné návratnosti investic, jenž zahrnuje vliv změn na všechny obchodní procesy. Dokument Analýza připravenosti na cloud má končit rozsáhlou dokumentací výsledků sestávající ze scénářů, strategických doporučení a itineráře budoucího provozního režimu.

Významnou pomocí pro hladkou migraci je standardizace procesů pro přechod z běžného provozu do cloudu. Hlavními výhodami při tom jsou:

 • Standardní řešení pro převod aplikací do cloudu
 • Výpočet pevných cen na základě zátěže
 • Použití nástrojů pro automatizaci migrací
 • Jasná pravidla a modely postupů ohraničení různých migračních zásahů

Má-li být migrace firemního ICT prostředí do cloudu úspěšná, je třeba neopominout žádný z naznačených kroků a důsledně využít praxí prověřené metodiky a migrační nástroje.

T-Systems Czech Republic, a.s. 


Klíčové faktory

 • Analýza infrastruktury ICT a její obchodní požadavky
 • Analýza/ porozumění/převod → Migrace/integrace/optimalizace → Údržba/péče/provoz
 • Dodržování vnitřních a vnějších bezpečnostních standardů
 • Dodržování právních požadavků a shody
 • Transparentnost a scénář plné návratnosti investic
 • Speciální itinerář migrace do cloudu pro zákazníka
 • Zvýšení pružnosti využívání a řízení IT
 • Poskytování nákladově úsporných IT služeb zaměřených na potřeby
 • Industrializovaná řešení migrace a integrace k zajištění maximální efektivnosti nákladů a kvality
 • Migrace a individuální projekty jako standardní balíčkové nabídky
 • Kompletní kvalita služeb end-to-end