Hlavní navigace

Odborné semináře pro servisní techniky TKR či STA

Komerční sdělení
Zveme Vás na specializované vzdělávací akce pro odborníky či servisní techniky v oblasti televizních kabelových rozvodů a společných TV antén.

Sdílet

Seminář techniků televizních kabelových rozvodů  |  22. 2. 2017  | Lovosice

http://konference.unit.cz/televize-rozvody-anteny 

Ve spolupráci s odborným garantem Ing. Ivanem Pleschnerem, konzultantem v oboru televizní a vysokofrekvenční techniky jsme připravili vzdělávací akci na téma televizní kabelové rozvody.

Seminář je určen technikům pracujícím na montážích a údržbě sítí a ostatních zařízení televizních kabelových rozvodů, v mnoha směrech je užitečné i pro techniky společných televizních antén.

Budou probírány a ukázány základní principy televizních a kabelových rozvodů, zvláště metalické (koaxiální), stručně i optické technologie, principy přenosu signálů a údržby sítí, základní i pokročilá měření.
Školení se také zaměří na zjišťování a odstraňování nejčastějších závad, rušení a chyby v údržbě. Zmíněny budou i nové trendy v TKR, koexistence s jinými službami a alternativy v budoucnu.

Nové směry vývoje televizních přijímačů  |  23. 3. 2017  | Brno

http://konference.unit.cz/televizni-prijimace

Cílem semináře je seznámit vás s moderními trendy a směry vývoje televizních přijímačů – zejména zvyšování rozlišení a kvality obrazu, vybavení a komfortu obsluhy. Seminář je určen především

·         servisním technikům,

·         pracovníkům a prodavačům specializovaných obchodů,

·         ostatním zájemcům o oblast spotřební elektroniky.

Na semináři budou představeny nové generace TV smart přijímačů, principy a výhledy prostorového zobrazování a 3D televize, nové typy zobrazovačů a jejich vlastnosti či problémy přechodu na novou platformu DVB-T2 v České republice

Seminář pro servisní techniky STA  |  30. 3. 2017  | Praha

http://konference.unit.cz/spolecne-televizni-anteny

Seminář je určen odborné veřejnosti, zejména majitelům servisních firem a servisním technikům, zabývajících se přípravou, projektováním, instalací a údržbou zařízení Společných Televizních Antén.


Budou představeny nejen základní pojmy z oboru digitální televize, přehled platforem digitálního TV vysílání 1. generace, standardy digitální televize 2. generace – (DVB-S2, DVB-T2, DVB-C2), příjem zemských TV a VKV signálů a praktické zkušenosti z provozu STA a televizních domovních rozvodů. Součástí semináře bude i problematika Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání v ČR.

Více informací i on-line přihlášku naleznete na internetových stránkách WWW.UNIT.CZ.
Budeme se na vás těšit!

UNIT s.r.o. |Gorkého 2573 | 530 02 Pardubice

tel.: 466 303 032 | e-mail: unit@unit.cz
www.unit.cz  |   www.managerske-vzdelavani.cz