Hlavní navigace

Outsourcing bezpečnostního správce IS – úsporné a efektivní řešení

Zvyšují se vám nároky na provoz a ochranu firemních dat? Chcete dosáhnout profesionální bezpečnosti ICT ve svém podniku a navíc ušetřit? Outsourcing bezpečnosti se stává celosvětovým trendem – šetří zdroje podniku, který se může hlouběji zaměřit pouze na vlastní podnikatelské cíle.

Sdílet

Téměř každá organizace provozuje informační systém, který jí pomáhá zefektivnit komunikaci a práci s daty. Nectností dnešní doby je bohužel přemíra negativních jevů, které se snaží ať již tato data napadat (viry, trojské koně), nebo je krást či modifikovat (hackeři, neloajální zaměstnanci).
Udržení bezpečnosti informačních systémů je v současné době jednou z nejdůležitějších činností, které provází mohutnou expanzi výpočetní techniky.

Běžně se otázky bezpečnosti řeší ustavením interního bezpečnostního správce, zodpovědného za klíčové procesy související se zaváděním a údržbou informační bezpečnosti. Tento postup se ovšem nemusí ukázat jako nejšťastnější. Najmutí specialisty znalého aktuální problematiky bezpečnosti ICT si obvykle vyžádá čas pro hledání, dostatečně atraktivní plat a podmínky pro jeho udržení. Ne každá firma si může takový luxus dovolit. Také až příliš často bývá funkce bezpečnostního správce kumulována s dalšími činnostmi. Vinou roztříštěnosti pracovních zájmů může v extrémních případech dojít k zanedbání bezpečnostní situace a následnému zvýšení rizik.

Spolupráce s externí firmou, která se postará o komplexní řízení bezpečnosti vašeho IS, může být větším přínosem jak z hlediska financí, tak i úspory manažerské práce – kontroly pracovníků a znalostním rozsahem.
Tým bezpečnostních specialistů disponuje rozsáhlými vědomostmi a praktickými zkušenostmi z oblasti různých operačních systémů, hardwaru a softwaru. Neocenitelná je taktéž orientace v aktuálních hrozbách a trendech v narušování funkčnosti informačních systémů a bezpečnosti dat.

Více informací o bezpečnosti ICT naleznete na www.aec.cz.