Hlavní navigace

Petr Grätz: Kolegové jsou na prvním místě. Snažím se být prvním, na koho se mohou obrátit

Současnému řediteli divize Safety and Productivity Solutions (SPS) Petru Grätzovi se vrchovatě podařilo využít možností profesního růstu nabízených českým vývojovým centrem společnosti Honeywell Technology Solutions (HTS CZ).
18. 2. 2019

Sdílet

Do společnosti nastoupil před 15 lety jako jeden z prvních zaměstnanců vývojového centra. Díky zkušenostem z oblasti technologií i leadershipu, které postupně získával napříč divizemi – od Automatization & Control Solutions přes Aerospace až po SPS, jeho profesní dráhu charakterizuje změna. Fungování mezi divizemi a práci na různorodých projektech vnímá jako obrovskou výhodu, ze které dlouhodobě benefituje on i jeho kolegové. Zvlášť když jeho týmy v SPS, které patří k nejdynamičtějším byznysům společnosti Honeywell, stojí před novou érou jménem konektivita.

Čeho si na své práci nejvíce ceníte?

Naplňuje mě práce s lidmi. Rád sleduji, když se lidé v týmu zlepšují a baví je to, co dělají. Všem nabízíme stejné možnosti a podporujeme různorodou pracovní sílu. Neustále se snažím reagovat na potřeby zaměstnanců a otevírat jim možnosti, motivovat je k lepším výsledkům a rozvoji.

Se zaměstnanci trávím v rámci možností maximum času a to hlavně proto, abych viděl, na čem pracují a dokázal s nimi držet tempo v technických záležitostech. Protože i když podstatou mé práce je operativa, duší jsem stále inženýr a snažím se rozumět tomu, jak věci fungují.

Proč jste si vybral právě Honeywell?

Honeywell Technology Solutions je předním centrem výzkumu a vývoje, a proto přitahuje i špičkové talenty z celého světa. Díky práci mám možnost setkávat se s odborníky a získávat nové zkušenosti. Z pohledu působení v Honeywell si nesmírně vážím pestré a přínosné práce, možnosti udělat změnu a přejít z jednoho projektu do jiného. Práce přináší spoustu zkušeností a rozšiřuje obzory. U nás naučíme každého vystoupit z komfortní zóny a ukazujeme mu nové možnosti v oboru.

Jaké projekty aktuálně vedete, a co je klíčovou otázkou, na kterou se teď specializujete?

Vedu inženýringovou skupinu, která se věnuje vývoji produktů z oblasti osobních ochranných pracovních prostředků, která chrání člověka při práci od hlavy až k patě. Nově zastřešuji divizi Intelligrated. Ta se zaměřuje na systémy pro logistiku a sklady. Jedná se o komplexní řešení pro řízení skladů.

S týmem pracujeme na projektu řešící novou generaci ochranných pracovních bot určených hlavně pro zákazníky v Evropě a Asii. Další oblastí je ochrana sluchu pomocí chytrých sluchátek, která dokáží rozpoznat hlas člověka či alarm a vpustit ho do sluchátek, aniž by pracovníka rušil okolní hluk nebo musel sluchátka sundávat a tím se vystavovat nežádoucí hlukové expozici.

V SPS vyvíjíme také detektory plynu, které „umí poslouchat“ a dokážou na velkém prostranství rozpoznat únik plynu. Specializujeme se také na produkty, které zamezují vdechnutí nebezpečného plynu nebo prachu.

Pracovně stojíte před obrovskou výzvou – před konektivitou. Co je Vaším úkolem?

Většina produktů z portfolia divize Osobních ochranných pracovních prostředků měla donedávna čistě mechanický charakter. S ohledem na možnosti konektivity se nám otevřel obrovský prostor pro inovaci. To znamená, že do řady mechanických výrobků dostáváme senzory, které něco měří.

Díky umělé inteligenci a machine learningu upozorníme safety manažera například na to, že člověk během pracovní doby zvedá příliš těžké věci.Vyvíjíme systém, který dokáže v reálném čase monitorovat to, že dochází k poškození zdraví a poskytovat informace safety manažerům majícím na starost bezpečnost práce.