Hlavní navigace

Přístup k peeringovému uzlu NIX.CZ již od rychlosti 100 Mb/s

Komerční sdělení
Doposud byl peering v uzlu NIX.CZ možný od kapacity portu 1 GB, což přinášelo nemalé náklady menším poskytovatelům z řad ISP. Květen 2013 však přinesl významné změny.

Sdílet

Na téma těchto technologických změn jsme krátce promluvili s Martinem Semrádem, ředitelem sdružení NIX.CZ, a Markem Dvořákem, ředitelem Obchodu Telekomunikačních služeb společnosti ČD – Telematika.

Jak již bylo uvedeno, doposud bylo možné peerovat v uzlu NIX.CZ na portech o kapacitě 1 GB, 10 GB a 100 GB. Od května se ale situace změnila…

M. Dvořák: Ano, je to tak, nyní je možné propojení v přenosových rychlostech 100, 250, 500 MB a také 1GB, a to díky smlouvě o partnerské spolupráci se sdružením NIX.CZ, která umožňuje poskytovat služby našim zákazníkům v daleko menších objemech.

M. Semrád: Nad možnostmi efektivního poskytování našich služeb i menším ISP jsme uvažovali již dlouho. V minulém roce valná hromada sdružení schválila záměr partnerského programu, který umožní připojovat pomocí partnerů zákazníky o kapacitách 1GB a nižších.

Co dalšího tato spolupráce menším ISP přinese?

M. Semrád: Rozhodně úsporu nákladů na technologie a zjednoduší administrativní zátěž na straně ISP.

M. Dvořák: Dodal bych mimo jiné i výhody plynoucí z přímého přístupu do NIX. Produktem ČDT-PARTNER NIX zajišťujeme přímé propojení do národního propojovacího bodu NIX.CZ bez nutnosti členství ve sdružení, a to dokonce i bez propojování v datovém centru, z čehož plynou další úspory nákladů na umístění potřebné technologie.

Produkt ČDT-Partner NIX je tedy na našem trhu novinkou. Můžete upřesnit jeho parametry?

M. Semrád: NIX.CZ garantuje dostupnost našeho uzlu s možností rychlého navýšení kapacity, což nově umožňuje efektivní nákladovou politiku lokálním poskytovatelům s výhodami přímého připojení do propojovacího uzlu.

M. Dvořák: Mezi hlavní výhody patří vyhrazená přenosová kapacita bez agregace, ale také spolehlivá přenosová technologie. Na stránkách www.cdt.cz  zákazník nalezne všechny podstatné informace k využívání služby.

Nedávno také proběhla první česká konference věnovaná peeringu, CEE Peering Day Prague 2013, kterou NIX.CZ pořádal společně se svým rakouským protějškem VIX.at. V jejím úvodu bylo představeno partnerství mezi ČD-T a NIX.CZ. Jak bylo přijato?

M. Semrád: NIX.CZ se řadí mezi deset největších IXP v Evropě, a tak jsme se rozhodli uspořádat odbornou konferenci s mezinárodním zastoupením. Vzhledem k tomu, že ČD-T byla partnerem, rozhodli jsme se ČDT-Partner NIX představit právě zde.

A závěrem: jaká je další budoucnost vaší spolupráce? Připravujete další novinky? 

M. Dvořák: Po vyhodnocení – a splní-li služba naše očekávání – se budeme zabývat dalšími možnostmi nových produktů. Osobně mám radost z rozšiřování portfolia služeb ČD-T, což nám umožňuje komplexní péči o naše zákazníky, a co je podstatné, přináší dlouhodobou spokojenou spolupráci.