Hlavní navigace

Privátní cloud pro vaši firmu

O technologiích privátního cloudu se mezi IT odborníky hovoří téměř neustále. Probírají se výhody a nevýhody jednotlivých dostupných řešení a v souvislosti s technologiemi Microsoftu i výhodný způsob licencování na procesor bez dalších omezení.
30. 5. 2012

Sdílet

System Center 2012, který tvoří základ řešení privátního cloudu Microsoftu, ale nabízí i mnoho dalších výhod. V následujícím textu bychom vám rádi přiblížili možnosti automatizace, která je právě jednou z klíčových výhod. 

Orchestrator pro všechny

Požadavky kladené na dnešní IT zvyšují jeho komplexnost. Jednou z možností, jak si udržet přehled a náklady pod kontrolou, je realizace automatizované úlohy napříč různými operačními systémy, nástroji pro správu infrastruktury a aplikacemi. Microsoft System Center Orchestrator je nástroj, jehož primárním úkolem je plnit právě tyto požadavky v produktech, které však nemusí být pouze od Microsoftu, ale také od IBM, HP, VMware a dalších výrobců. Orchestrator v rámci infrastruktury realizuje připravené posloupnosti událostí, které by jinak museli realizovat pracovníci IT. Podívejme se na příklad.

Zvýšení dostupnosti

K nápravě velké části potíží mnohdy stačí restartovat patřičnou aplikační službu nebo aplikovat již připravený pracovní postup. V takovém případě je možno celý proces plně automatizovat a komplexní řešení potom může probíhat takto: Monitorovací nástroj zjistí potíže s aplikací a vytvoří výstrahu, poté předá informaci do nadřazeného helpdesku. Po zaznamenání události helpdeskový systém spustí úlohu Orchestratoru. Ta prověří trvání problému a následně podle předem připraveného plánu postupně realizuje jednotlivé operace napříč operačními systémy, aplikacemi a konfiguračními nástroji, které problém odstraní. Závěrečným krokem celého postupu obvykle bývá předání informace zpět do helpdesku a ukončení incidentu, to vše bez zásahu administrátora.
Popsaný přístup lze využít v prostředí privátního cloudu, kde pomáhá již od nasazování jednotlivých serverů nebo aplikací. Díky Microsoft System Center 2012 tak mají organizace možnost výrazně zvýšit dostupnost služeb, vybudovat heterogenní privátní cloud a samozřejmě také snížit náklady na IT.

Více na www.microsoft­.cz/privatniclou­d.