Hlavní navigace

První narozeniny HDTV na Skylinku

Tento čtvrtek uplyne přesně rok od okamžiku, kdy bylo spuštěno první komerční celoplošné satelitní vysílání HD programů pro Českou republiku a Slovensko, a to na platformě Skylink. Rád bych využil tohoto výročí a udělal stručnou bilanci dosavadních výsledků a vyjádřil svůj pohled na hlavní faktory, které rozvoj HDTV u nás ovlivňují.
27. 9. 2009

Sdílet

Počáteční obavy a nedůvěra

Logo HDTV

Kdo si dá tu práci a probere se články a diskusními fóry odborných serverů z doby před rokem, prakticky nenarazí na žádnou reálnou vizi spuštění HD programů na satelitu. Spíše se setká se stesky a kritikou našeho celkového zaostávání v oblasti HDTV.

Když pak Skylink 1. 10. 2008 při spuštění prvních programů HDTV prezentoval odhad, že do roka očekává ve své nabídce 6 až 8 HD programů, setkal se s pochybnostmi a nedůvěrou.

To velmi dobře vystihuje ovzduší nejistoty, které před rokem kolem HDTV na satelitu panovalo. Není divu, že nebylo vůbec jednoduché získat podporu představenstva Skylinku pro rozjezd tak nákladného projektu s nezaručenou návratností.

První rok nového standardu za námi

Rok se sešel s rokem a odborná veřejnost považuje HDTV ze satelitu za samozřejmou věc. A tak se dneska objevují stesky, že ten či onen program nebo žánr v nabídce HD programů Skylinku dosud schází. 10 programů HD se nejeví jako dostatečný počet. Kvalita by mohla být ještě vyšší. A co zvuk, co lokalizace, proč právě ten program a ne jiný…?

Jako by se jednalo o úplnou samozřejmost. Odborná veřejnost existenci HD plně akceptovala a zcela samozřejmě se domáhá jeho dalšího rozvoje.

Jsem velmi rád, že tomu tak je. Za jediný rok se podařilo překonat vnímání HD jako něčeho nadstandardního. To jen potvrzuje správnost načasování našeho prvního vykročení do světa HDTV.

Bariéry padají

Máme však za sebou jen první krůček. Velmi dobře víme, že pro masové přijetí HDTV je potřeba ještě hodně udělat.

Bariéra nízké vybavenosti domácností televizory se zobrazovači HDTV se postupně snižuje. Téměř třetina domácností je již dnes vybavena televizorem vhodným pro příjem programů ve vysokém rozlišení obrazu (HD Ready, HD Ready 1080p nebo Full HD).

Také ceny satelitních HD přijímačů rychle klesají. Za uplynulý rok klesla jejich cena o třetinu. V této oblasti však dojde k mnohem výraznějším změnám v příštím roce, kdy již Skylink bude podporovat systém podmíněného přístupu Irdeto PIsys. Dekodérem Irdeto PIsys jsou vybaveny desítky modelů HD přijímačů nejrůznějších výrobců, což zaručuje velmi příznivé ceny. Očekávám, že do roka bude stát HD přijímač tolik, kolik stál SD přijímač před rokem.

Skylink Karta

Programy, programy, programy

K významným změnám dojde bezpochyby také v oblasti programové nabídky. S odstupem tří let za Spojenými státy přichází éra HD programů konečně i do Evropy. Hospodářská krize možná některé projekty zbrzdila, trend směrem k HDTV se však nedá zastavit. Všechny významné mezinárodní programové společnosti intenzívně pracují na co nejrychlejším spuštění svých HD programů a na jejich lokalizaci do různých evropských jazyků. Těm mezinárodním firmám, které neváhaly investovat do českého audia jako první (Eurosport, History, FILMBOX), patří naše uznání a podpora.

Skylink, jako každý jiný satelitní operátor, velmi pečlivě zvažuje, které HD programy do nabídky zařadit. Vždyť roční satelitní distribuce jednoho HD programu stojí podle přiděleného bitového toku hodně přes deset nebo dokonce až dvaceti miliónům korun. Bez ohledu na to, zda se jedná o program neplacený nebo placený, drahý nebo laciný.

Enormní náklady na satelitní distribuci nám jednoduše nedovolují rozhodovat se při výběru HD programů lehkomyslně. Pokud dnes zařadíme program X, který nebude v blízké době lokalizován, nevydělá si na sebe. Program Y, který osloví jen velmi malý okruh zákazníků je rovněž ztrátový. Program Z, který trvá na zařazení do úrovně nabídky, která nezaručuje dostatečnou zákaznickou základnu (např. jako prémiový), také na svou satelitní distribuci nevydělá. A to nemluvím o cenových podmínkách, které rovněž mohou být nepřijatelné.

Jednoduše se bráníme dlouhodobým závazkům, dokud si nejsme zcela jisti, že se alespoň v dlouhodobém horizontu vyplatí. A proto vítáme každého dodavatele programu, který je ochoten poskytnout našim divákům bezplatné promo vysílání pro otestování jejich poptávky. Tímto procesem na Skylinku úspěšně prošla NOVA Sport HD a právě do něj vstupují nové programy MyZen.tv HD a bebe tv HD.

Směrem k širokému publiku

Uvědomujeme si, že současně se stíráním nálepky jakési nadstandardní výjimečnosti HDTV je třeba pracovat na integrování HD programů do celkové programové nabídky. Směřovat ke stavu, kdy budou zákazníci vnímat jako standard nikoli balíček SD programů, ale kombinaci SD a HD programů. Program nebo žánr dosud nedostupný v HD získají v SD kvalitě. Aby tomu tak bylo, je potřeba stanovit takovou cenu programového mixu, která bude pro širokou veřejnost (nejen pro partu nadšenců) dostatečně atraktivní. Změnu ceníku, která tuto potřebu již reflektuje, uvádíme v platnost 1. 10. 2010 – tedy přesně ke dni prvních narozenin našeho projektu HDTV. Nabídka volitelných programů Skylinku se tak nejen svou kvalitou a programovou pestrostí, ale i cenou přiblíží co nejširší veřejnosti. HDTV od Skylinku je opravdu pro každého.

Obrázek satelitu

Závěrem mi dovolte poděkovat našim zákazníkům za jejich přízeň, odborné veřejnosti za podporu a shovívavost, kterou během prvního roku našeho projektu HDTV Skylinku prokazovala. A nám všem přeji, abychom se v příštím roce dočkali ještě více atraktivních programů s brilantním obrazem ve formátu HDTV.

Jaromír Glisník, 28. IX. 09

Logo Skylink