Hlavní navigace

Revitalizace informačních systémů pro mobilní zařízení

Informační technologie (opět) prožívají revoluci. Přichází mobilní zařízení a dotykové obrazovky. Ne každý informační systém se s tím dokáže vyrovnat.
18. 6. 2013

Sdílet

Ale kdo by chtěl měnit funkční jádro a centrální databáze jen kvůli několika BYOD křiklounům. Možným řešením je koncepce Form User Interface (FUI) společnosti Software602, které vám umožní k systému snadno vytvořit uživatelské prostředí přístupné z jakéhokoliv zařízení – včetně optimalizace pro různé typy počítačů, tabletů, smartphonů , různé velikosti obrazovky apod. Komunikace s jádrem systému může probíhat například přes webové služby.

Takové obrazovky pak můžete postupně ladit podle požadavků uživatelů. FUI vyřeší i další problémy související s administrací a podporou uživatelů. Pokud je stávající informační systém dost výkonný a stabilní, můžete tak prodloužit jeho životnost o řadu let.

Velkou výhodou je, že formulářové rozhraní dokáže řešit řadu věcí už na úrovni zpracování (zadávání) dat. Tak lze zajistit, že data pro informační systém budou přebírána v požadovaném formátu a bez chyb. Rozhraní bude obsahovat logické kontroly, výpočty, načítání dat nebo číselníků z jiných systémů apod. Vlastní webové služby tak mohou být velmi jednoduché a nemusí obsahovat složité datové kontroly.


Formulářové rozhraní je vytvářeno bez programování v připraveném prostředí poskytujícím nástroje pro zadávání grafických prvků i funkcí. Připravené nástroje umožní optimalizovat vzhled a funkčnost pro různá zařízení, určovat pravidla pro práci s přílohami nebo připojování elektronického podpisu, pravidla pro nastavení úrovně zabezpečení, a případně i využití pokročilých funkcí mobilních zařízení (fotoaparát, GPS apod.).

Uživateli stačí buď jakýkoliv internetový prohlížeč nebo prohlížeč rozšířený o malý doplněk (podle toho, jaké funkce jsou využity). V současné době je k dispozici Active X pro MS Internet Explorer a Java pro Chrome, Safari, Firefox a aplikace pro iOS, Android a Windows Phone 8.

S jádrem informačního systému (nebo více systémy) pak rozhraní komunikuje pomocí webových služeb, jak to ukazuje následující schéma. 

Podrobnější informace o FUI najdete zde. 

Ze schématu je zároveň zřejmé, že jedno rozhraní může uživateli zprostředkovat přístup k několika informačním systémům. Uživatelé už nemusí přepínat mezi obrazovkami a nemusí vlastně ani vědět, se kterým ze systémů momentálně pracují. 

Nasazení FUI tak může být krokem k vytvoření jednotného přívětivého uživatelského prostředí ve firemním designu pokrývajícího všechny systémy a aplikace. V rámci takového uspořádání je možné provádět nejrůznější změny a dokonce i vyměnit informační systém, aniž by to uživatelé zaznamenali. 

Další výhody je možné shrnout následovně.

  • Snadná administrace. Protože uživatelé přistupují pomocí internetového prohlížeče, zcela odpadají problémy s instalací klienta, verzemi operačních systémů apod. Upgrady napříč všemi platformami lze zvládnout za několik sekund prostou publikací nového formulářového rozhraní.
  • Postupná optimalizace podle požadavků uživatelů bez programování a bez nutnosti zasahovat do jádra systému.
  • Zapojení dalších uživatelů (dealeři, brigádníci, obchodní partneři apod.) bez nutnosti instalovat klienta do dalších počítačů.
  • Doplnění některých nových funkcí, jako například logická kontrola při zadávání, používání elektronického podpisu při schvalování, vkládání příloh do systému, provádění kalkulací apod.
  • A pochopitelně dramatické snížení času a náročnosti vývoje. 

Software602 nabízí kompletní produktové portfolio: Software602 Form Designer pro vytváření obrazovek (formulářových aplikací), Software602 FormApps Server jako prostředí, v němž je prostředí provozováno a Software602 Form Signer pro mobilní platformy Android, iOS a MS Windows. 

Podrobnější informace najdete na stránce společnosti Software602, odkud si můžete instalovat Software602 Form Designer a vyzkoušet vytváření formulářových rozhraní. Můžete rovněž kontaktovat experty Software602 (zde) a probrat s nimi konkrétní zadání vaší organizace. V žádném případě však neodpisujte starší systémy předčasně. Uvidíte, že s Form User Interface jej můžete provozovat ještě řadu let. K plné spokojenosti uživatelů.