Hlavní navigace

SIGCHI se mění na Asociaci UX

Obor User Experience prošel za poslední roky bouřlivým vývojem. Na tento rozvoj musí reagovat i občanské sdružení Prague ACM SIGCHI – podívejme se jak.

Sdílet

Je tomu již 7 let, kdy se uskutečnila první velká akce organizovaná občanským sdružením zájemců o User Experience (UX) a Human Computer Interaction (HCI) Prague ACM SIGCHI. Byla to doba, kdy o UX vědělo několik desítek jedinců, a pár nadšenců z Katedry počítačů FEL ČVUT, tehdejšího SUN Microsystems a Dobrého webu se rozhodlo, že je potřeba pracovat na evangelizaci tohoto oboru. Nyní, o 7 let později, firmy investují statisícové částky do zlepšování použitelnosti, přístupnosti a celkové user experience, běžně realizují uživatelská testování, najímají UX specialisty, interakční designery či specialisty na uživatelský výzkum.

Cíl splněn, chce to nové cíle

Myslím, že lze říci, že cíl evangelizace byl splněn! Je skvělé, že nadšenci, kteří během těch 7 let trávili některé večery přemýšlejíce nad tím, na jaké téma by bylo dobré udělat další přednášku o UX, u SIGCHI stále vydrželi. A nejen to, přidali se i desítky dalších, kteří se stali členy sdružení, a přiložili tak svou ruku k dílu. 

Vývoj oboru s sebou logicky přinesl i nutnost popřemýšlet, co dál, najít novou motivaci a nové cíle. Jsem rád, že se to povedlo a mohu vám představit další směr, kterým se chce občanské sdružení ubírat.

Do nové etapy s novým názvem

Kdybychom udělali anketu, jak se slovo „SIGCHI“ vyslovuje, vyjdou nám z toho patrně 3 zcela rozdílné varianty. Ani zapamatování a napsání není jednoduchým úkolem. Název je odvozen od toho, že se jedná o lokální pobočku nadnárodní organizace ACM a její pracovní skupiny SIGCHI. Právě vazba na zahraničí je v tomto oboru z hlediska přísunu know-how pro český trh zcela zásadní a určitě by bylo zásadní chybou se této vazby zbavovat. Sdružení proto nadále zůstává lokální pobočkou nadnárodní ACM SIGCHI, ale mění svůj název na Asociace UX, který lépe vystihuje strategickou úlohu sdružení při současném výrazném zjednodušení výslovnosti.

Strategické cíle a pracovní skupiny

Jaké si tedy Asociace UX vytyčila další cíle? 

 1. Směřovat, rozvíjet a formovat lokální UX trh s ohledem na zahraniční trendy a zkušenosti. Západní Evropa a USA mají v tomto oboru několikaletý náskok. Naším cílem je tento propastný rozdíl zmenšovat.
 2. Zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice HCI, UX. Potřeba rozšiřování povědomí však nekončí. Stále v České republice existuje obrovský prostor, kam tato problematika stále dostatečně nepronikla. Jako příklad jmenujme návrh a testování fyzických produktů.
 3. Poskytovat podporu (zázemí, networking, know-how, vzdělávání, mediální komunikace…) v rámci UX trhu – komerční sféra (firmy a profesionálové) i akademická sféra (studenti).

Jak tyto cíle hodlá Asociace UX naplnit? Důležitými změnami v tomto směru je vytvoření pracovních skupin, které budou za naplňování definovaných cílů zodpovědné. Velmi důležité bude i aktivní zapojení dalších členů Asociace UX prostřednictvím externích poradních skupin, které budou existovat ke každé pracovní skupině.

Program jednotlivých pracovních skupin byl představen minulý týden na World Usability Day v Praze a samozřejmě bude i na webu asociace.

Nelze opomenout ani vytvoření role tajemníka (v našem případě tajemnice) sdružení, který je prvním „zaměstnancem“ Asociace UX a funguje na částečný úvazek. Tajemnice zajišťuje pravidelný chod sdružení a organizuje aktivity sdružení. Jak se to zatím daří, jste se mohli přesvědčit právě na World Usability Day.

Co a pro koho

Kolem SIGCHI se vždy pohybovala především odborná komunita. Naším cílem není se uzavřít, ale naopak mnohem více otevřít a propojovat všechny subjekty, které na trhu působí. Na koho se tedy chce Asociace UX zaměřovat a co jim nabízet?

 1. UX komunita
  • Pracovní příležitosti
  • Kontakt se zahraničím
  • Organizování a informování o odborných akcích
  • Slevy a zvýhodněné podmínky na vzdělávání
  • Možnost sebeprezentace
 2. Firmy
  • Hledání zaměstnanců
  • Case studies a výzkumy
  • Certifikace
 3. Studenti
  • Kontakt s UX komunitou
  • Pracovní příležitosti
  • Přístup k odborným materiálům
 4. Akademičtí pracovníci
  • Kontakt s UX komunitou
  • Zvýšení atraktivity/kvality výuky

Co bude následovat

Prezentace programu jednotlivých pracovních skupin proběhne v rámci již zmiňovaného World Usability Day. Na popsané změny logicky musí navázat i úpravy webu Asociace UX. Následně budou pracovní skupiny realizovat svůj program.

Poděkování serveru Lupa.cz

Na závěr bych chtěl za celé družení poděkovat serveru Lupa.cz a jeho provozovateli společnosti Internet Info, které se rozhodlo sdružení podporovat v roli mediálního partnera.