Hlavní navigace

Technologie IQRF novým standardem pro bezdrátové mesh sítě

 Autor: IQRF Alliance
Open IQRF představen jako první zcela otevřený a bezplatný standard IQRF pro bezdrátové mesh sítě.
6. 12. 2022

Sdílet

Česká IoT technologie IQRF pro bezdrátové mesh sítě je od roku 2004 průběžně zdokonalována, kolem technologie vznikl rozsáhlý ekosystém a o její unikátnosti svědčí nejenom desítky udělených patentů, ale téměř milión různých IQRF zařízení po celém světě.

Dr. Vladimír Šulc, CEO IQRF Alliance, představil na konferenci Wireless Congress v Mnichově první zcela otevřený standard IQRF pro bezdrátové mesh sítě, který umožňuje každému výrobci integrovat do svých IoT zařízení tuto nízkoenergetickou, spolehlivou a v praxi ověřenou bezdrátovou technologii bez jakýchkoliv licenčních poplatků.

Za tímto účelem byla 15. listopadu 2022 založena nezisková organizace IQRF Standards Association, která zajistí publikaci IQRF standardů a zároveň přístup ke všem příslušným patentům v patentovém fondu. Otevřené IQRF standardy tak budou jednoduše licencovány v rámci jediné bezplatné licence. Na konferenci byl oznámen ambiciózní plán zveřejnit IQRF standardy a dokončit právní kroky za pouhých 200 dní.

Plán otevření standardu IQRF (autor: IQRF Standards Association z.s.)

Autor: IQRF Alliance

Cílem je, aby co nejširší okruh výrobců a zákazníků těžil z výhod, které přináší bezdrátová mesh technologie IQRF. Těmi jsou především průmyslová spolehlivost, snadná integrace, maximální bezpečnost, interoperabilita a skutečně nízká spotřeba energie.

Unikátní vlastnosti technologie IQRF®

Průmyslová spolehlivost

Spolehlivost každého komunikačního systému je dána robustností použitých komunikačních protokolů. IQMESH® je unikátní komunikační protokol pro IQRF bezdrátové mesh sítě (viz www technologie) založený na směrovém zaplavení s využitím TDMA. Tím je zajištěno bezkolizní směrování, které je navíc časově zcela deterministické a nezávislé na topologickém uspořádání. Směrování založené na IQMESH protokolu si dokáže jednoduše poradit také s výpadky lokálních spojení, ať již vlivem rušení nebo kvůli překážkám. Na rozdíl od source-routing algoritmů, kdy řídicí zařízení definuje přenosovou (směrovací) cestu a v případě dočasných výpadků je nutné hledat cesty náhradní, je díky optimalizovanému směrovému zaplavení zpráva doručena automaticky ještě během téhož směrovacího rámce. Samozřejmě pokud nějaké spojení mezi odesílatelem a příjemcem existuje.

Sítě založené na IQMESH protokolu jsou organizované a řízené. Koordinátor je řídicím zařízením pro ostatní síťová zařízení. Ta mohou pracovat v režimu směrovač (repeater, router) nebo třeba jako periodicky vysílající senzor, který většinu času spí.

Síť IQMESH (autor: IQRF Tech s.r.o.)

Autor: IQRF Alliance

Pro správu sítě a pro agregaci dat ze zařízení se využívá protokol FRC – Fast Response Command® (viz www technologie). Zjednodušeně řečeno – v první fázi se celou sítí rozšíří daná zpráva (příkaz), v další fázi každé zařízení odvysílá svá data, která si zařízení v roli směrovačů zapamatují, a ve třetí fázi se postupně všechna data vysílají zpět od toho nejvzdálenějšího až ke koordinátoru. Doba celého procesu hromadného sběru dat je deterministická a je řádově kratší, než by byla v případě postupného vyčítání dat z jednotlivých zařízení.

IQRF True Low Power®

Zařízení IQRF mohou pracovat v různých režimech (viz www technologie). Díky nízkému průměrnému odběru tak mohou bateriová zařízení fungovat desítky let bez výměny baterie. Limitem se tak například u senzorů v režimu beaming stává životnost samotné baterie, nikoliv spotřeba zařízení. Jako příklad lze uvést senzor teploty odesílající data pravidelně každé 4 minuty. Kapacita AA LiSClO2 baterie umožní odesílat data po dobu 40+ let, výrobcem garantovaná doba životnosti baterie je však pouze čtvrtinová.

Interoperabilita

Aplikační interoperabilita je definována volně přístupnými dokumenty na webu IQRF Alliance již několik let a IQRF Alliance zajišťuje certifikaci produktů splňujících tuto aplikační interoperabilitu (viz www IQRF Alliance). Se zařízeními se následně komunikuje jednotným způsobem, což zjednodušuje integraci produktů různých výrobců.

Díky standardizaci bude umožněno dodržení interoperability na komunikační vrstvě i u zařízení různých výrobců bez nutnosti používat jednotný hardware či transceiver moduly. Zveřejnění standardu tak umožní každému výrobci integrovat do svých IoT zařízení nízkoenergetickou, spolehlivou a v praxi ověřenou bezdrátovou technologii IQRF bez jakýchkoliv licenčních poplatků.

Aktuální stav standardizace technologie IQRF můžete sledovat na webu IQRF Standards Association.

Autor: IQRF Alliance

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).