Hlavní navigace

Virtuální datové centrum během několik desítek minut

Svěřit svá data a procesy do rukou jiné společnosti vyžaduje jistě důvěru. Každého asi nejprve napadnou otázky jako „Budou má data opravdu v bezpečí? Budu k nim mít vždy zajištěný přístup?“

Sdílet

Cloud computing navíc výrazně mění nejenom trendy, ale především zažité principy využívání informačních a komunikačních technologií. Poskytování IT se velmi rychle stává stejnou komoditou jako poskytování elektřiny, vody nebo třeba městské hromadné dopravy.

O2 Cloud nabízí zcela nové možnosti pro budování IT infrastruktury zákazníka v podobě virtuálního datového centra. Kromě rychlého nasazení podle principu „vyzkoušej a kup“ (Try & Buy) přináší především výrazné snížení nákladů na pořízení a zejména na provoz prostředků pro chod informačních technologií podniku nebo organizace, flexibilitu ovládání prostřednictvím samoobslužného portálu a vysokou bezpečnost aplikací, dat i přístupu k nim. Úspora nákladů při využití služeb v O2 Cloud může činit více než 50%.

O2 Cloud

Základním stavebním kamenem řešení je samoobslužný portál O2 Cloud. Vybudování virtuálního datového centra pro zákazníka může být díky němu otázkou jen několika desítek minut. Jednodušší řešení může konfigurovat specialista O2 přímo u klienta. Klient sám pak on-line podle svých aktuálních potřeb v rámci definovaných zdrojů využívá, konfiguruje a spravuje prostředky svého virtuálního datového centra. Vlastní již virtualizovanou IT infrastrukturu na platformě VMware může propojit s virtuálním centrem O2 Cloud a vytvořit tak tzv. hybridní cloud. Telefónica je prvním držitelem VMware certifikace VCloud Powered v zemích tzv. bývalé východní Evropy.

Portál O2 Cloud

Zákazník obdrží dedikovaný virtuální prostor, k němuž přistupuje prostřednictvím samoobslužného internetového portálu O2 Cloud. V rámci virtuálního prostoru umožňuje vytvářet a konfigurovat virtuální servery, definovat bezpečnostní politiky, operativně přidělovat a řídit výpočetní prostředky. Přístup je zabezpečen SSL certifikátem. K dispozici je rovněž veřejný katalog předem konfigurovaných virtuálních strojů i kompletních řešení, která stačí pouze přizpůsobit vlastním požadavkům. Konfigurované virtuální stroje a aplikace lze ukládat do vlastních privátních katalogů pro pozdější využití. Přidělené síťové zdroje zákazníka jsou izolovány od ostatních s možností nasazení plně kontrolovaného a spravovaného firewallu, který může poskytovat NAT a DHCP funkcionalitu všem serverům. Prostředky jsou na úrovni společnosti zákazníka odděleny a uživatel jiné organizace nemá možnost je jakkoliv využít nebo zneužít. Přímý přístup ke zdrojům O2 Cloud na systémové úrovni není umožněn žádnému zákazníkovi. O2 Cloud je založen na bezpečnostním modelu Role Based Access Control (RBAC), který umožňuje rozdělit uživatele do skupin podle jednotlivých rolí s příslušnými oprávněními. Ochranu doplňují antivirové systémy. Bezpečnost O2 Cloud je řízena vyškolenými pracovníky a pravidelně je prověřována bezpečnostními audity a penetračními testy pro zajištění maximální bezpečnosti celého prostředí.

Portál zákazníka služby O2 Cloud

Portál zákazníka služby O2 Cloud

Provozní prostředí a technické zázemí

O2 Cloud je provozován v technickém zázemí a na zařízeních umístěných v datových centrech úrovně Tier 3+. Veškeré servery a zařízení jsou nepřetržitě monitorovány a udržovány. Samozřejmostí je napájení ze dvou nezávislých zdrojů, chlazení či protipožární opatření. Bezpečnost zajišťuje nepřetržitá služba a dohled, kamerový systém a redundance na všech úrovních i hardware splňující podmínky pro provoz O2 Cloud. Výkon serverů, stupeň zabezpečení a ostatní parametry se navrhují podle požadavků zákazníka a na základě odborné analýzy. Cena závisí na požadované úrovni služby. Službu lze navíc snadno kombinovat s dalšími hostingovými službami.

Telefónica Czech Republic je dlouholetým poskytovatelem nejenom telekomunikačních, nýbrž v posledních více než čtyřech letech i IT a cloud computingových služeb. Disponuje špičkovými datovými centry, vynikající konektivitou a robustními technologiemi. Datová centra jsou umístěna v České republice, což plně vyhovuje požadavkům české legislativy při práci s osobními či citlivými údaji. O data a aplikace zákazníků pečuje přes 200 vysoce erudovaných specialistů. K dispozici je nepřetržitý service-desk. Globální know-how celé skupiny Telefónica Digital, dlouholeté zkušenosti a nejširší portfolio IT služeb staví společnost do přední linie mezi poskytovateli. Služba O2 Cloud rovněž získala prestižní cenu IT PRODUKT ROKU 2012.

Demoverzi lze vyzkoušet na těchto stránkách.