Hlavní navigace

XXVI. Konference Radiokomunikace 2016

Další ročník tradiční konference, nad níž převzal záštitu Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, proběhne ve dnech 18. až 20. října 2016 v Pardubicích.
7. 9. 2016

Sdílet

Program letošního XXVI. ročníku tradičně nabídne účastníkům z širších odborných kruhů aktuální sestavu témat z oblasti vývoje, aplikací i managementu a poskytne tak pohled do rychle se vyvíjejícího dění v radiokomunikačním oboru.

Přednášky jsou rozvrženy v rámci tří dnů do pěti odborných bloků:

– Správa rádiového spektra a legislativa (první den)

– Satelitní komunikace, digitální rozhlas a televize (první den)

– Mobilní komunikace a sítě, Internet of Things (druhý den)

– Radarová technika, zdravotní aspekty a parametry internetového připojení (druhý den)

– Praktické aplikace radiotechniky (třetí den)

Pro první den je těžištěm programu problematika digitálního vysílání a shrnutí podstatných závěrů radiokomunikační konference WRC 2015 včetně pozice ČR a evropských souvislostí.

Druhý den konference je věnován především mobilní komunikaci a jejím aspektům. Účastníkům budou představeny přednášky týkající se technologií mobilních spojů (vývoje systému 5G, fenoménu IoT/M2M, využití optických a radioreléových spojů), další přednášející se pak zaměří na trendy radiolokačních systémů a na účinky mikrovlnného elektromagnetického pole.

Během třetího dne konference se návštěvníci mohou těšitnaprakticky orientované příspěvky v podání renomovaných autorů, které navazují na program předchozích dní a týkají se mj. současného vývoje mikrogenerátorů typu Energy harvesting, realizace tištených antén a využití šíření elektromagnetických vln v automobilech pro lokalizaci a komunikaci.

Detailní program spolu s přehledem přednášejících, podrobné informace o konferenci i možnost přihlášení najdete na http://www.konferadio.cz/.

Přehled dalších vzdělávacích aktivit UNIT s.r.o.

INTERNET VĚCÍ PRAHA – technologie, protokoly, aplikace  |  22. – 23. 11. 2016

Zveme Vás na úvodní seminář, který je určen všem, kteří se zajímají o současné i budoucí aplikace Internetu věcí. Poučení v něm naleznou specializovaní odborníci z různých profesí technických, manažerských, ekonomických, medicínských i sociálních.

Seminář techniků televizních kabelových rozvodů  |  2. 11. 2016 Lovosice

3. opakování úspěšného semináře, který je určen technikům pracujícím na montážích a údržbě sítí a ostatních zařízení televizních kabelových rozvodů. V mnoha směrech je užitečný i pro techniky společných televizních antén.

Nové směry vývoje televizních přijímačů  |  10. 11. 2016 Brno

Na semináři budou představeny nové generace TV smart přijímačů, principy a výhledy prostorového zobrazování a 3D televize, nové typy zobrazovačů a jejich vlastnosti či problémy přechodu na novou platformu DVB-T2 v České republice

Seminář pro servisní techniky STA  |  15. 11. 2016 Brno

Akce je určena zájemcům o tuto problematiku, odborné veřejnosti a zejména pak majitelům servisních firem a servisním technikům, zabývajícím se přípravou, projektováním, instalací a údržbou zařízení Společných Televiz­ních Antén a televizních domovních rozvodů.

Současný stav a výhledy techniky bezdrátových komunikačních systémů  |  30. 11. 2016 Brno

Protechniky mobilních operátorů či prodejce komunikační techniky jsme připravili vzdělávací akci, která se zaměří na bezdrátové sítě, koncepce jednotlivých systémů a na jejich služby a aplikace.