Hlavní navigace

Zaměstnanec na internetu? Noční můra zaměstnavatele!

Přístup zaměstnanců a především jejich chování na internetu je dnes jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují chod, výkonnost a efektivitu podniku.

Sdílet

Omezení přístupu ke zdrojům, které zaměstnanec bezprostředně nepotřebuje k výkonu své práce, nejen výrazně snižuje riziko zavlečení virů a dalších škodlivých programů do prostředí podnikové, ale obvykle vede i k znatelnému růstu produktivity práce.

Tradiční způsob ochrany spočívá ve vytvoření ochranného pásma, tzv. perimetru, na němž se sleduje, kontroluje a filtruje provoz chráněného systému s jeho okolím. Podnikový perimetr obvykle tvoří velmi komplikovaná a nákladná soustava bezpečnostních zařízení, které sledují komunikaci sítě s okolím a na základě nastavených pravidel, tzv. bezpečnostních politik, kontrolují, filtrují a omezují provoz mezi sítí a zbytkem světa. Množství a různorodost mobilních zařízení i míst, odkud se zaměstnanci mohou připojovat k internetu, se však neustále rozšiřuje. Tablet nebo chytrý telefon připojený k internetu mimo perimetr, třeba na letišti nebo v hotelu, představuje pro firmu stále rostoucí bezpečnostní riziko.

Nová generace internetové bezpečnosti: O2 Web Security Gateway

Efektivní a robustní způsob jak dosáhnout maximální a neustále aktuální míry bezpečnosti přístupu zaměstnanců k internetu nabízí O2 Web Security Gateway. Spočívá v posunutí bezpečnostního perimetru z hranice podnikové sítě do specializovaných bezpečnostních datových center, která zajišťují ochranu před útoky, sledování a filtrování provozu. Do podnikové sítě jsou doručována pouze bezpečná data. Komunikace mezi zaměstnanci a internetem odpovídá nastaveným politikám, které podle svých požadavků a potřeb určuje zákazník. Přesunutí ochrany do bezpečnostních datových center zajišťuje maximální bezpečnost všech podnikových zařízení, ať přistupují k internetu z kteréhokoli místa na světě. V okamžiku, kdy se uživatel připojí k jakékoli, i veřejné, síti, je veškerá jeho komunikace do internetu bezpečně směrována přes O2 Web Security Gateway, kde se kontroluje a filtruje. Změny bezpečnostních politik, např. omezení přístupu k určitým stránkám, se projeví okamžitě pro všechny připojené uživatele bez ohledu na místo, kde se právě nacházejí, a zařízení, které používají.

Ochrana proto internetovým škůdcům

Antivirus, antispyware a antimalware chrání podnikové počítače před napadením viry a nežádoucími či škodlivými programy. Skenování všech souborů, které vstupují do podnikové sítě včetně víceúrovňových archivů nebo zdrojových kódů prohlížených webových stránek na skryté hrozby probíhá v reálném čase bez dopadu na rychlost či zpoždění přenosu. 

Zaměstnancům pouze bezpečný obsah webu

Filtrování webového obsahu umožňuje řídit přístup zaměstnanců k nežádoucím nebo nebezpečným webovým stránkám. Kromě adres stránek se rozeznává více než 90 různých sémantických kategorií, jejichž obsah je neustále aktualizován. Přístup ke stránkám je možné zakázat, povolit, omezit časově či množstvím zobrazeného obsahu nebo na nebezpečný obsah pouze upozornit. Součástí je filtrování dynamických stránek, kdy se obsah musí prověřovat až v okamžiku, kdy se k nim uživatel připojuje, bezpečné prohlížení obrázků a videoklipů či regulace používání tzv. sociálních sítí, např. Skype nebo Facebook.

Bezpečí důvěrných údajů

Citlivá data, hesla, databáze zákazníků, nejrůznější seznamy, vyúčtování a další neveřejné informace si zaměstnanci mezi sebou často posílají elektronickou poštou a nezřídka je zasílají i na soukromé adresy. Neuvědomují si, že korespondenci procházející veřejnými sítěmi je jednoduché vysledovat a přečíst, zneužít, ale také zfalšovat nebo jen pozměnit. Ochrana proti ztrátě či zneužití dat (Data Leakage Prevention, DLP) dokáže v přenášených datech zjišťovat privátní údaje, např. čísla kreditních karet, nebo přítomnost firemních dokumentů, např. finančních či lékařských zpráv. 

Náklady pod kontrolou

Web Security Gateway je ideální cestou, jak dosáhnout maximální a neustále aktuální bezpečnosti pro všechna firemní zařízení, která se připojují k internetu. Není nutné provozovat a spravovat nákladná síťová bezpečnostní zařízení, vše probíhá mimo infrastrukturu organizace v datových centrech. Provoz nepřetržitě zajišťují kvalifikovaní specialisté.

O demoverzi O2 Web Security Gateway si lze bezplatně zažádat.