Hlavní navigace

Želva, gepard a zálohování 2 GB firemních dat do cloudu za 0,2 vteřiny

Jak to souvisí? Dozvíte se po přečtení tohoto článku. Budeme porovnávat technologie, které středně velké firmy běžně využívají pro připojení k internetu, a to z hlediska jejich rychlosti a spolehlivosti.
16. 1. 2019

Sdílet

Spolehlivost služby je pro firmy jedním z nejdůležitějších parametrů. Zpomalení nebo dokonce výpadek připojení k internetu mohou firmu ochromit a způsobit konkrétní obchodní škody.

Středně velké firmy dnes běžně používají:

  1. xDSL
  2. Wifi
  3. Mikrovlnné Radio Relay Point-to-Point spoje UPC Business
  4. Optiky UPC Business

Krátce k jednotlivým technologiím.

xDSL je i v dnešní době stále nejrozšířenějším způsobem připojení v České republice. Kroucená dvojlinka je téměř všude. Výhodou je vysoké pokrytí. Nevýhodou je nízká kapacita, pomalé rychlosti stahování a ještě pomalejší rychlosti odesílání dat, agregace a dále snižující se parametry s narůstající vzdáleností zákazníka od ústředny. DSL vzniklo jako nadstavba nad vytáčení připojení Dial-up.

Wifi. Dalo by se říct, že ČR je zemí piva a Wifi poskytovatelů. Tolik poskytovatelů, kolik máme v ČR, v okolních zemích nemají. Rychlý rozvoj Wifi poskytovatelů přišel ruku v ruce s pomalou deregulací a liberalizací telekomunikačního trhu v České republice ještě v souvislosti s Českým Telecomem. Wifi umožňovalo získat internet rychleji, s lepšími parametry než DSL a za nižší cenu. Mezi nevýhody Wifi patří náchylnost zhoršení parametrů při špatném počasí (déšť, sněžení, mlha), agregace a časté rušení (zpravidla funguje v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz jako většina zařízení s Wifi tzn. telefony, notebooky, televize, tiskárny atd.).

Mikrovlnné Radio Relay Point-to-Point spoje UPC Business (dále pro zjednodušení P2P Rádia UPC Business) mohou být stavěna ve volných i licencovaných pásmech. Parametry P2P Rádií mohou být srovnatelné s optikou, pouze maximální rychlost zatím nedosahuje 100 Gb/s, ale „jen“ 10 Gb/s. Na druhou stranu UPC Business umí tímto způsobem připojit 9 z 10 firem v ČR.

Optika UPC Business v současnosti zaručuje velmi kvalitní připojení k internetu – vysoká rychlost (až 100 Gb/s) v obou směrech, nízké zpoždění, vysoká kapacita. Nevýhodou je omezené pokrytí a pomalý „dokop“.

Budeme přenášet 4 GB dat

Výše zmíněné technologie chceme porovnat na konkrétním úkolu středně velké firmy. Představme si, že tato firma potřebuje splnit 2 úkoly:

  1. zálohovat, tzn. odeslat 2 GB firemních dat do cloudového úložiště a
  2. stáhnout přes internet 2 GB projektových dat

Otázkou, na kterou budeme hledat odpověď, je, kolik času tyto 2 úkoly firmě zaberou, a to s využitím srovnatelných tarifů výše zmíněných technologií.

Srovnatelné tarify

Pro výše popsaný úkol jsme vybrali srovnatelné tarify všech vybraných technologií se stejnou rychlostí stahování dat.

ADSL i VDSL jsou z podstaty asymetrické služby s rychlejším stahováním než odesíláním dat. Rychlost 50/5 Mb/s patří k těm rychlejším xDSL připojením. Jsou to služby agregované (zpravidla v poměru 1 : 50), a proto negarantované. Symetrickou variantou DSL je tzv. SHDSL: Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line. Maximální rychlost této služby je však jen 20/20 Mb/s. Jde však o garantovanou službu bez agregace.

Wifi od standardu 802.11n umožňuje vyšší rychlosti než DSL – až 600 Mb/s. V podmínkách České republiky se ale takové rychlosti Wifi směrem ke koncovým zákazníkům většinou nevyužívají. Připojení je zpravidla poskytováno menšími ISP (Internet Service Provider) poskytovateli, kteří v lokalitě připojují rezidentní zákazníky – proto je služba zpravidla agregovaná a bez garance SLA. Technologie Wifi je náchylná na výkyvy v důsledku počasí a bývá poměrně často rušená, protože na 2,4 GHz a 5 GHz frekvenci funguje většina koncových zařízení.

Pro P2P Rádia ani Optiky není rychlost 50/50 Mb/s nijak vysoká. Obě služby mají maximální rychlost podstatně výš: optika na zhruba 100 GB/s a P2P rádio na 10 Gb/s. Chytrá optika od UPC ve variantě P2P Rádio umí přetaktovávat, a přizpůsobí se tak i zhoršeným povětrnostním podmínkám. Díky tomu je stabilní i za zhoršené viditelnosti.

Skutečná rychlost se od papírové může hodně lišit

Rychlosti uvedené na papíře se v praxi od reálně dosahovaných hodnot zpravidla více či méně liší. Příčinami bývá agregace (více účastníků sdílí jedno vedení a rychlost každého účastníka závisí na tom, jak konektivitu využívají v danou chvíli ostatní), u Wifi pak dále ovlivňuje počasí (mlha, déšť, sněžení) nebo frekvenční rušení. V extrémních situacích může být reálná rychlost snížena velmi podstatně.

Z výše uvedených důvodů budou reálně dosahované výsledky jak DSL, tak i Wifi nižší než papírové hodnoty. Může se stát (a zpravidla se taková věc stane v nejméně vhodnou dobu), že parametry poklesnou hluboko pod nominální hodnoty, a přesto z hlediska poskytovatele budou služby brány jako funkční. Firma, pro kterou je důležitá spolehlivost, by měla zpozornět.

Jak dlouho trvá datový přenos?

Při přenosu 2 GB download a 2 GB upload bude – při přenosových hodnotách uvedených výše – dosaženo zhruba následujících časů:

U Wifi a VDSL není možné přenášet data souběžně – v jednom okamžiku stahovat i odesílat – nejde o duplexní technologii. Výsledný čas tak bude součtem obou časů, tzn. 23 resp. 65 min. Díky agregaci a zhoršeným podmínkám se ale časy mohou také významně prodloužit:

U Wifi bude, díky chybějícímu duplexnímu (současnému obousměrnému) přenosu, výsledný čas 373 minut, tj. 6,2 hodiny. U VDSL ze stejného důvodu pak 19,5 hodin, ve srovnání se zhruba 5 minutami u garantované optiky a garantovaného rádia jde o obrovské rozdíly.

Maximální rychlosti technologií komerčně nabízených v ČR

Doposud jsme porovnávali srovnatelné tarify s nominální rychlostí stahování 50 Mb/s. Nyní se ale podíváme ještě dál, a to až na hranici technologií. Nejvyšší dosahované rychlosti technologií ukazuje následující tabulka:

Při stejném úkolu, tzn. zálohování 2 GB dat a stahování projektových dat 2 GB při využití maximálních rychlostí technologií, se dostaneme na následující časy, tentokrát ale ve vteřinách:

U VDSL 11 minut, u nejrychlejšího Wifi necelá 1 minuta (časy je nutné sčítat), u optiky 0,2 vteřiny, u rádia zhruba 1,5 vteřiny.

Stažení projektových dat i zálohování celých firemních dat přes optiku za 0,2 vteřiny je krásná budoucnost.

Závěr aneb želva, gepard a zálohování 2 GB dat do cloudu za 0,2 vteřiny

Při maximálně zhoršených podmínkách, kdy připojení „ještě běží“, je technologie DSL a Wifi pro firmu, která je na internetové konektivitě životně závislá, absolutně nedostačující. O stabilitě připojení se v těchto případech nedá hovořit.

Optický internet je konceptem budoucnosti, který podporuje všechny stávající i budoucí potřeby firmy a nebrání jejímu rozvoji. Je symetrický, spolehlivý a rychlý.

Hraniční rychlost optiky je ve srovnání s DSL 320× vyšší u downloadu a 3 200× vyšší u uploadu. A tím se dostáváme zpět k názvu tohoto článku.

Maximální rychlost želvy se často udává 0,5 km/hod. Maximální rychlost geparda, nejrychlejšího savce, je zhruba 120 km/hod. Gepard je tedy ve srovnání s želvou 240× rychlejší. To se blíží rozdílu rychlostí nejrychlejšího DSL a nejrychlejší optiky.

Vybrali byste si raději želvu nebo geparda?

Uvažujete o stabilním a rychlém internetu pro vaši firmu, kterému v UPC Business,  říkáme Chytrá optika? Obraťte se na nás přes kontaktní formulář, zelenou linku 800 872 400 nebo e-mailovou adresu firma@upcbusiness.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).