Hlavní navigace

Jen 3 % pražských domácností jsou ohrožena vypnutím analogového vysílání

[Tisková zpráva] V souvislosti s plánovaným vypnutím analogového terestrického vysílání z vysílače Praha-město (Žižkov) realizovala agentura Mediaresearch ve spolupráci se společností STEM/MARK pro Asociaci televizních organizací výzkum monitorující zajištěnost příjmu televizního signálu pražskými domácnostmi a informovanost o tomto kroku. Hlavní fáze dotazování proběhla na území hlavního města Prahy a přilehlých okresů Praha-východ a Praha-západ metodou osobně provedených rozhovorů na reprezentativním vzorku. V druhé fázi výzkumu pak byly opětovně kontaktovány domácnosti, u kterých byla při prvním dotazování přímo zjištěna či na základě jejich odpovědí předpokládána jejich nepřipravenost na vypnutí analogového vysílání.

Sdílet

Z 1. fáze průzkumu, který probíhal v období 13. 3. 2009 – 12. 4. 2009, vyplývá, že 8 % televizních domácností v oblastech zasažených vypnutím vysílače přijímá pouze pozemní analogové vysílání. Těch, které zároveň zaznamenaly alespoň jeden z grafických prvků, nebo informačních spotů v televizním vysílání upozorňujících na příjem analogového vysílání z vypínaného vysílače, bylo v období dotazování necelých 5 %. Většina z nich deklarovala znalost své situace a plán v blízké době si příjem televizního signálu zajistit, a to většinou pořízením set-top-boxu pro příjem digitálního terestrického vysílání, menšinově pak jinými způsoby včetně možného přeladění na jiný analogový vysílač. Jen 43 % zkoumané populace uvedlo spontánně, že chystanou změnou je vypnutí analogového vysílání v Praze. Výzkum potvrdil, že hlavním zdrojem informací o vypnutí analogového vysílání ze žižkovského vysílače byla televize (pro 64 % domácností).

Graf 1: Příjem pozemního analogového vysílání a zároveň žádného jiného typu

DVB-T

Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 4/2009 – 1. fáze

Ve 2. vlně výzkumu, která proběhla 23. 4. 2009 – 26. 4. 2009 byly domácnosti „nepřipravené“ na vypnutí pozemního analogového vysílání dotazovány znovu (výše uvedených 5 % z první fáze). Ze zjištěných výsledků vyplývá, že cca týden před vypnutím analogového terestrického vysílání z vysílače Praha – město (Žižkov) již jen necelá 3 % televizních domácností v této oblasti neměla zajištěn jiný způsob příjmu vypínaných stanic. Většina těchto domácností (70 %) zároveň uvedla, že počítají s nutností řešení situace přechodem na digitální vysílání.

Příjem vysílání ve více televizorech v domácnosti
Přes třicet procent pražských TV domácností má doma více než jeden televizor. Více než čtvrtina má pozemní digitální příjem zajištěn u každého z nich. Digitální vysílání pouze u části svých televizorů mají zajištěna přibližně 4 % TV domácností v Praze. Výsledky tedy ukazují, že pokud si domácnost již zajistila příjem televizního vysílání prostřednictvím DVBT, většinou tak učinila u všech televizorů v domácnosti.

Graf 2: Pokud máte víc televizorů, přijímáte pozemní digitální televizní vysílání u všech?

DVB-T

Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 4/2009 – 1. fáze

Změny vybavenosti TV domácností
Již hlavní (1. Fáze) výzkumu ukázala, že nejčastější reakcí Pražanů na již uskutečněné či plánované vypínání terestrického analogového vysílání je přechod na DVB-T, tedy digitální terestrické vysílání, a to buď pořízením set-top-boxu (46,8 %), či nové televize s DVB-T tunerem (14,6 %). Necelá desetina domácností si pořídila přípojku kabelového operátora a jen malá část domácností řešila změnu příjmu úpravou přívodu STA, pořízením satelitu či přípojky IPTV.

Mezi necelou čtvrtinou domácností, které neprovedly změnu, jsou také domácnosti, kterých se vypínání analogového terestrického vysílání netýká (jsou připojeny přes kabel, apod.). Z domácností, které v posledním půlroce žádnou změnu v možnosti příjmu televizního vysílání neprovedly a nejsou tedy připraveny na vypnutí analogového pozemního vysílání či „neví“, zda změnu provedly, jich nejvíce deklarovalo plán přejít na DVB-T (pozemní terestrické) vysílání. Druhá vlna výzkumu tuto deklaraci potvrdila. Naprostá většina domácností, které situaci řešily v období mezi oběma fázemi výzkumu, přešla na DVB-T vysílání. Domácnosti, které svou situaci vyhodnotily jako nepřipravenou, a zároveň počítají s nutností zajištění změny, většinově plánují nákup set-top-boxu, tedy opět přechod na DVB-T vysílání.

Graf 3: Provedli jste v souvislosti s plánovaným vypnutím analogového pozemního vysílání stanic Nova, Prima a ČT 1 ve Vaší oblasti nějakou z následujících změn v oblasti příjmu televizního signálu? – v posledním půlroce.

DVB-T

Zdroj: ATO – Mediaresearch, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání 4/2009 – 1. fáze