Hlavní navigace

JIC a Fraunhofer IPA Slovakia otevírá již 3. ročník Inovační akademie

[Tisková zpráva] Brno 24. srpna 2010 - Jihomoravské inovační centrum ve spolupráci se společností Fraunhofer IPA Slovakia otevírá už třetí ročník úspěšného vzdělávacího projektu pro majitele a manažery společností v oblasti inovací - Inovační akademii. Jde o dotovaný cyklus seminářů, pilotní část proběhne zdarma 24. září 2010 v prostorách Technologického inkubátoru II v Brně.

Sdílet

Náplní Inovační akademie je porozumění pojmu inovace, pochopení toho, že inovace nejsou převratná technická řešení nebo patenty na patentových úřadech. „Inovace vzniká na trhu, musí ji přijmout zákazníci a musí za ní zaplatit. Inovace jsou byznys, zajímavý a vzrušující pro lidi, kteří rádi dělají věci jinak,“ říká Ján Košturiak, lektor programu.

Kurz je určen pro majitele firem majících na starosti růst hodnoty firmy, investice, akvizice a fúze, vrcholové manažery firem a divizí, ředitele pro strategii a rozvoj řídících strategické projekty růstu, marketingové a obchodní manažery, kteří identifikují nové marketingové příležitosti a další. Semináře se skládají z teoretické a praktické části v celkovém rozsahu devíti dnů. Výuka probíhá blokově ve čtyřech dvoudenních a jednom jednodenním modulu, zvládnou ji tak i časově vytížení manažeři.

Třetí ročník s názvem Inovační akademie 2010 podzim začíná 22. října 2010, pilotní školení pod vedením prof. Ing. Jána Košturiaka, Ph.D. proběhne 24. září 2010 zdarma v budově Technologického inkubátoru II, U Vodárny 2, 616 00 Brno. Více informací je k dispozici na webu www.inovacnia­kademie.cz nebo u manažerky projektu Hany Hajnové, hajnova@jic.cz.

Lektoři prof. Ing. Ján Košturiak, Ph.D. a Ing. Ján Cháľ z poradenské společnosti Fraunhofer IPA Slovakia, školí oblast inovací a strategického managementu v řadě významných evropských firem, jako jsou Volkswagen, Siemens, Daimler Chrysler, Ikea atd. Ve firmách se přímo podílejí i na vývoji strategických inovací. Jsou autory mnoha mezinárodních patentů a publikací.

Během prvních dvou ročníků absolvovalo Inovační akademii celkem 36 účastníků z 12 firem, mezi kterými byli například TON, IFE – CR, Global business IT, LentiKat’s či Enantis.

„Zpočátku jsem nebyl kurzu Inovační akademie příliš nakloněn. Po prvním bloku se vše výrazně změnilo. Pánové Cháľ a Košturiak nás nezatěžovali extrémním množstvím teorie, ale dávali prostor diskuzi a příkladům z praxe,“ říká Ing. Ondřej Coufalík, ředitel společnosti Global business IT, účastník druhého ročníku Inovační akademie. „Nejvíce mne oslovilo praktické zaměření kurzu s důrazem na zpracování vlastních inovačních řešení. Kromě networkingového efektu a získání kontaktů pro navázání budoucí spolupráce s ostatními účastníky, jsem se naučil vnímat inovace jako klíčový proces, který je možné plánovat, měřit a řídit v každé firmě.“

Jihomoravské inovační centrum (JIC)
Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými pracovišti. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě.

Centrum usiluje o intenzivní propojení podnikatelského prostředí s vědecko-výzkumnou sférou jihomoravského regionu. Kromě jiného vytváří JIC platformu pro partnerství všech důležitých jihomoravských vědecko-výzkumných pracovišť, čímž přispívá ke zvýšení přínosu vědy a výzkumu na regionální i celorepublikové úrovni.

Pro inkubované firmy zajišťuje Jihomoravské inovační centrum finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci a pomoc při transferu technologií. Za dobu šesti let takto pomohlo vzniknout více než pěti desítkám firem, z nichž již 26 inkubační program úspěšně ukončilo.

JIC vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou: Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

www.jic.cz