Hlavní navigace

60% uživatelů internetu se nebrání příjímání reklamních SMS

[Tisková zpráva]

Sdílet

60% uživatelů internetu se nebrání příjímání reklamních SMS

Praha, 25. února 2002 – výzkumná agentura Network Media Service přináší výsledky on-line výzkumu zaměřeného na užívaní mobilních telefonů mezi aktivními uživateli internetu, respondenty panelu uživatelů internetu OnlinePanel.

Z výsledků výzkumů

Reklamní SMS:

Nevyžádané reklamní SMS zprávy je ochotno akceptovat 58% uživatelů internetu.

V případě, že by bylo přijímání reklamních SMS odměňováno, považuje téměř třetina uživatelů za dostatečnou odměnu za přijetí 1 reklamní SMS zprávy 1 Kč. 17% uživatelů vyjádřilo ochotu přihlásit se k odběru reklamních SMS odměňovaných 10 až 50 haléři za 1 přijatou SMS zprávu.

Muži, na rozdíl od žen, by přijali nižší odměnu za jednu reklamní SMS – 1 Kč, zatímco ženy by za reklamní SMS zaslanou na jejich mobilní telefon požadovali 5 Kč. (Blíže viz Graf č. 2.)

Nejraději by uživatelé přijímali reklamní SMS s poukázkami na slevy do obchodů, upozornění na kulturní akce a oznámení o cenových akcích. Nižší zájem byl zaznamenán u informací o nových výrobcích, u informací o sportovních akcích a nejnižší zájem o informace o zájezdech typu last minute. (Blíže viz Graf č. 3.)

Uživatelé internetu měli rovněž možnost uvést jakýkoliv jiný typ reklamních SMS, který by rádi přijímali. Dotazovaní uvedli, že by rádi dostávali reklamní SMS s informacemi: dopravní situace, výsledky sázkových her, tipy na víkend, upozornění na svátky, počasí, sněhové zpravodajství, měnové kursy, hudební novinky, léky a vitamíny. Zajímavým požadavkem bylo zasílání reklamních SMS s nabídkami na zaměstnání podle předem zvolených kritérií.

Další zjištění:

Nejčastěji uživatelé internetu odešlou během jednoto týdne 1–3 SMS z mobilního telefonu a 10–15 SMS zpráv z internetu.

Mezi uživateli internetu dominují vlastníci mobilních telefonů značky Nokia, následováni značkou Siemens a značkou Alcatel, která je na třetí pozici.

Svůj v pořadí první mobilní telefon používá jedna třetina uživatelů, jedna třetina využívá již druhý mobilní telefon a téměř 20% si pořídilo v pořadí již třetí mobilní telefon. 8% používá již čtvrtý mobilní telefonní přístroj, 5% pátý a 4% šestý a další mobilní telefon.

V systému plateb za služeb operátorům dominují mezi uživateli internetu ze dvou třetin předplacené karty. Téměř polovina uživatelů mobilních telefonů zaplatí za služby operátorovi měsíčně více než 400 Kč.

Bližší informace o výzkumu:

V rámci on-line dotazníkového šetření „Mobilní telefony a SMS“ byla získána data o používání a typu mobilních telefonů aktivních uživatelů internetu. Výzkum se zaměřil na zjišťování následujících charakteristik:

 • počet a značka v současnosti vlastněných mobilních telefonů
 • pořadí v současnosti vlastněného mobilního telefonu od pořízení prvního mobilního telefonu
 • operátor, typ platby za služby
 • průměrná výše měsíční platby, subjekt hradící poplatky za služby spojené s
 • užíváním mobilního telefonu
 • průměrný počet SMS zpráv odeslaných týdně z mobilního telefonu a internetu
 • průměrný počet týdně obdržených SMS zpráv
 • ochota přijímat reklamní SMS
 • očekávaná finanční odměna za příjem 1 reklamní SMS v případě přihlášení k
 • odběru reklamních SMS
 • preference témat reklamních SMS zpráv

Veškerá data o využívání mobilních technologiích byla dále statisticky zpracována vzhledem ke zjištěným základním sociodemografickým charakteristikám: věku, pohlaví, socioekonomickému statusu, velikosti a místa bydliště respondenta.

Sběr dat formou on-line dotazníkového šetření proběhl ve dnech 7.-21.2. 2002 mezi uživateli internetu, členy výzkumného OnlinePanelu (http://www.on­linepanel.cz). Na dotazník odpovědělo celkem 662 respondentů.

Network Media Service, s.r.o.
Na skalce 15
150 00 Praha 5
tel: 02/ 51 56 67 77
fax: 02/ 51 56 13 55
vyzkum@nms.cz


Kontakt:
Mgr. Eva Veisová
projektová manažerka
eva.veisova@nms­.cz