Hlavní navigace

„e–Invex“ prodlouží účast na klasickém Invexu

[Tisková zpráva]

Sdílet

„e–Invex“ prodlouží účast na klasickém Invexu

Brno, 29. 9. 2004 – Mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií Invex 2004 rozběhl v těchto dnech svoji virtuální nadstavbu „e–Invex“. Jedná se o novou komunikační službu, která bezplatně umožní vystavovatelům prodloužit si efekt své účasti na dobu před i po skončení tradičního „kamenného“ veletrhu Invex. Klasický Invex se tím rozšiřuje o další, neméně interaktivní dimenzi v elektronickém prostředí.

Letošní ročník veletrhu Invex dává vystavovatelům prostřednictvím portálu e-Invex možnost celoročně, rychle a pohodlně informovat v rámci jednoho interaktivního prostředí návštěvníky o své nabídce, a to podle oborového zaměření nebo podle typu návštěvníka.

Výhodou projektu e–Invex je jeho provázanost s tradičním veletrhem Invex, což vystavovatelům vkládá do rukou nástroj k lepšímu plánování návštěvy expozicí a efektivnější organizaci osobních setkání či účasti na doprovodných akcí. e-Invex umožňuje okamžité zadávání a vyhledávání informací týkající se veletrhu, exponátů, vystavovatelů a pořádaných odborných i společenských ak­cí.

Vystavovatelé své údaje do portálu e-Invex zadávají zcela zdarma, v neomezeném rozsahu a mohou si je kdykoliv on-line upravovat tak, aby byla zachována jejich maximální aktuálnost. Registrovaní uživatelé – návštěvníci mají na druhé straně možnost nastavit si pravidelný odběr požadovaných informací dle definovaných pravidel. Jistota kvality kontaktů vystavovatelů a jimi nabízených produktů a služeb je garantována jejich fyzickou přítomností na vlastním veletrhu Invex.

Návštěvníci veletrhu se prostřednictvím e–Invexu dostanou lépe ke komplexním informacím o produktech a službách všech vystavujících ICT firem. Vedle toho jim e–Invex významně usnadní efektivně se zorientovat ve všech konferencích, přednáškách, případně soutěžích.

Součástí projektu e-Invex jsou mj. :

Internetový katalog produktů a služeb vystavovatelů uspořádaný dle nomenklatury nebo cílové skupiny

Internetový katalog doprovodných akcí uspořádaný podle času nebo cílové skupiny

Internetové tiskové středisko – PR portál vystavovatelů

Internetový katalog vystavovatelů – „Expokontakt“

On-line plánování individuálních schůzek návštěvníků s vystavovateli – „Správný kontakt“

Informace na portálu e-Invex budou k dispozici před, v průběhu konání i po skončení klasického veletrhu. Jeho internetová adresa je http://www.e-invex.cz.

Veletrhy Brno, a.s., Adresa: Výstaviště 1, 647 00 Brno

Manažer PR a reklamní komunikace: Petr Ondrášek, tel.: 541 152 855, e‑mail: pondrasek@bvv.cz, http://www.invex.cz