Hlavní navigace

Aastra SIP-DECT 2.1 - nová generace digitální bezdrátové komunikace

[Tisková zpráva] Nové funkce, rozšířené instalace: s novým SIP-DECT 2.1 dělá Aastra další krok kupředu. Až 2 048 základnových stanic a 4 500 mobilních prvků.

Sdílet

Praha, 14. března 2011 – Společnost Aastra, globální poskytovatel řešení podnikových komunikací, představila novou generaci technologie SIP-DECT. Díky verzi 2.1 má nyní toto mobilní řešení k dispozici řadu nových funkcí, mezi které patří například lokalizace, vylepšené zpracování zpráv a alarm (určený např. pro nemocnice) a technologie DECT XQ, prostřednictvím které jsou zmírňovány následky rušení v náročných prostředích, jako jsou např. skladové haly. Díky otevřenému standardu SIP lze řešení DECT integrovat také do platforem jiných výrobců. 

„Svou charakteristikou je naše technologie speciálně vhodná nejen pro obory zdravotnictví, logistiky a bezpečnostních služeb, ale také pro maloobchod a výrobu,“ řekl Frederic Boone, manažer společnosti Aastra pro střední a jihovýchodní Evropu. Nová je rovněž možnost škálovat tyto systémy. „Rádiové sítě DECT mají přirozenou kapacitní hranici 1 024 základnových stanic a 2 048 mobilních prvků. Tyto limity jsme rozšířili a nyní můžeme pomocí SIP-DECT realizovat instalace až s 2 048 základ­novými stanicemi a 4 500 mobilními prvky,“ dodává F. Boone.

 
V náročných prostředích se silným rádiovým odrazem, jako jsou haly s kovovým pláštěm nebo vysokoregálové sklady, může být přenos rádiových vln problematický. Výsledkem jsou poruchy v příjmu, v extrémních případech dochází dokonce k přerušení hovoru. DECT XQ je označení pro Extended Quality – tzn. vyšší kvalitu. „U DECT XQ se mezi základnovou stanicí a mobilním zařízením používá dvojitá šířka pásma. Přidání šířky pásma je možno využít na úpravu hlasového signálu, což zajišťuje i v problematických prostředích dobrou kvalitu hovoru,“ objasňuje F. Boone. 

Další inovace u nové generace spočívají v oblasti zpracování zpráv a alarmu. Telefony DECT od Aastry mohou od nynějška přijímat zprávy mnoha způsoby, ať se již jedná o zprávy z jiných mobilních zařízení s počtem znaků do 1 000, e-maily, faxy nebo zprávy z RSS-zdrojů. Funkce zpracování zpráv je obzvláště vhodná pro nemocnice, hotely, logistická odvětví nebo i pro maloobchod. Tradiční hlášení přes reproduktory – například v obchodních domech – již nejsou potřebná. Další výhodou je, že prostřednictvím nového rozhraní XML je možné také připojení externích aplikací jiných výrobců, například poplachového serveru.  

„Man-Down-Alarm“ pro bezpečnost pracovníků 

Díky lokalizační funkci získají provozy z oblastí zdravotnické péče či podniky o velké rozloze, s dílnami nebo výrobními linkami navíc další výhodu. Zůstane-li například následkem pádu nějaká osoba bez možnosti pohybu, vyvolá systém poplach „Man-Down-Alarm“ na základě informací z mobilního prvku. Přes lokalizační server, na kterém je uložen plán budovy, lze zjistit, v dosahu které základnové stanice se tato osoba nachází. Pomoc pro ohroženou osobu je pak možné zorganizovat rychle a cíleně. Ke zjištění přesného místa nakonec spustí centrála (nebo jiné mobilní zařízení, které mají zdravotníci u sebe) akustický alarm na příslušném mobilním prvku.    

Řešení SIP-DECT, které bylo kompletně vyvinuto společností Aastra, zahrnuje:

  • Základnové stanice Aastra, tzv. Radio Fixed Parts (RFPs), které se připojují na IP síť a jsou k dispozici v provedení pro vnitřní i venkovní prostory.
  • Pomocí speciálních RFP je možné zároveň nainstalovat jak sítě DECT, tak též přístupové body WLAN-Access-Points. Uživatelé tak pro obě technologie potřebují pouze jeden druh RFP.
  • OpenMobility Manager (OMM) představuje software řídící všechny mobilní prvky DECT a mobilní funkce (roaming, snadné přepojování mezi základnovými stanicemi atd.).
  • Přes XML je možné připojit aplikace jiných výrobců, například pro funkce zpracování zpráv, alarmu a lokalizace. 
  • Mobilní prvky Aastra DECT: sada Aastra 600d.
  • SIP-DECT je možné používat ve většině IP prostředí založených na otevřených standardech IP-Centrex.
 

KONEC 
 

O společnosti Aastra

Aastra Technologies Limited, (“Aastra”) je globální společnost v segmentu podnikových komunikací. Globální centrála společnosti se nachází  v kanadském Concordu. Aastra vyvíjí a dodává inovativní  komunikační pro­dukty a aplikace pro podnikovou sféru. Globální obchodní aktivity společnosti Aastra zahrnují více než 50 milionů instalovaných linek po celém světě a přímou i nepřímou přítomnost ve více než 100 zemích. Aastra se zaměřuje výhradně na podnikové komunikace a nabízí jedno z nejucelenějších portfolií řešení unified communications, jež jsou individuálně přizpůsobena požadavkům zákazníků. Portfolio produktů zahrnuje funkčně bohaté telefonní systémy pro malé a středně velké firmy, velká, škálovatelná řešení pro velké korporace, integrovaná řešení mobility a call centra, a také široký výběr terminálů. Díky zaměření na otevřené standardy Aastra umožňuje podnikům komunikovat a spolupracovat efektivněji. Více informací o společnosti lze nalézt na http://www.aas­tra.com