Hlavní navigace

Společnost ABIS Czech další posilou distribuční sítě K2 atmitec

[Tisková zpráva] Ostrava, 12. 10. 2009 – Společnost K2 atmitec, výrobce a vlastník veškerých práv k Informačnímu systému K2, oznámila navázání partnerské spolupráce s dalším významným subjektem – společností ABIS Czech, a.s. Uzavření dohody o spolupráci, která dnes vstupuje v platnost, je pokračováním obnovy partnerské sítě. V krátké době se tak jedná již o druhou významnou posilu distribuční sítě K2 atmitec, kterou nedávno rozšířila společnost Project & Engineering.

Sdílet

Před novými partnery i samotným výrobcem IS K2 stojí nelehký úkol – náprava stavu způsobeného implementací IS K2 bývalým distribučním partnerem, společností K2 atmitec syst s.r.o., postaveného na bázi neúměrného počtu specifických úprav. Taková rozsáhlá customizace nutí zákazníka stát se závislým na implementátorovi informačního systému, což výrobce IS K2 považuje za neseriózní.

„Naší základní myšlenkou i po 18 letech fungování je poskytovat co nejširší výběr funkcí přímo ve standardní nabídce Informačního systému K2, nikoliv klást důraz na speciální úpravy, které maximalizují ekonomický prospěch z implementace pro implementačního partnera a zároveň neúměrně zvyšují náklady na pravidelný servis. Společnost ABIS Czech je dle našeho mínění tím dalším správným partnerem, který rozumí naší snaze,“ říká k obnově partnerské sítě Marek Kučera, výkonný ředitel K2 atmitec.

„Rozhodnutí stát se partnerem společnosti K2 atmitec je logickým vyústěním dosavadních aktivit naší společnosti a je významným mezníkem v našem dalším vývoji. Zkušenosti s IS K2 máme díky našim zákazníkům již řadu let. Při rozhodování, jak rozšířit předmět podnikání o ucelené řešení podnikových informačních systémů, byla volba jednoduchá, a to především díky rozsáhlému počtu modulů, vysoké otevřenosti systému a v porovnání s ostatními IS i celkově nízkými náklady na vlastnictví. Díky této partnerské spolupráci jsme schopni stávajícím i novým zákazníkům nabídnout komplexní IS/ICT služby s vysokou přidanou hodnotou, počínaje řešením infrastruktury, telekomunikačních služeb až po implementaci informačních systémů na klíč. V souladu s tímto významným krokem je naší první výzvou posílení současného týmu o nové programátory a konzultanty. Prvním důležitým momentem spolupráce je zajištění vysoce kvalitních služeb pro IS K2 v regionu Prahy a středních Čech, přičemž do budoucna uvažujeme rozšířit rozsah působnosti o další regiony České republiky a o Slovensko. Neméně důležitou součástí nově vzniklého partnerství je naše účast při vývoji a nasazení nové verze IS K2 4. generace“, sdělil k uzavření partnerské spolupráce s K2 atmitec Jan Franče, ředitel a předseda představenstva ABIS Czech, a.s.

Dalším krokem na cestě obnovy partnerské sítě K2 atmitec bude příprava jak nových, tak i stávajících partnerů na příchod nové verze IS K2 4. generace, který bude částečně poodhalen na pravidelném setkání zákazníků a partnerů s výrobcem IS K2 v Horní Cerekvi, které slouží jako platforma přímé komunikace mezi koncovým uživatelem a výrobcem. V rámci tohoto procesu považuje společnost K2 atmitec s.r.o. spolupráci s partnery a přímo i se zákazníky za důležitý článek, který napomůže optimálnímu využití nových možností IS K2 při stanovování strategie rozvoje společností, které jej každodenně využívají.

Více informací o společnosti K2 atmitec a Informačním systému K2 najdete na www.K2atmitec.cz.

O společnosti ABIS Czech
Společnost ABIS Czech, a.s. („ABIS“) je poskytovatelem a dodavatelem komplexních služeb v oblasti podnikových informačních systémů, podnikové IT infrastruktury, telekomunikačních služeb a nabízí své know-how i v přidružených a souvisejících oborech. ABIS vznikl se záměrem přiblížit svět informačních technologií skutečným business potřebám zákazníků při dosahování jejich strategických cílů. Realizace a úspěch klíčových projektů v reálném prostředí našich zákazníků svědčí o naplnění tohoto záměru. ABIS úspěšně působí na trhu pátým rokem a je plně vlastněn českým managementem, který má dlouholeté zkušenosti v oboru IS/ICT. ABIS má sídlo v Praze a dle konkrétního typu a rozsahu služby je schopen operovat jak v rámci regionu Prahy a středních Čech, tak i po celém území České republiky.

Nejvýznamnějšími zákazníky ABISu jsou společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, BAL SLOVAKIA a TELURIA (www.bal.cz, www.bal.sk, www.teluria.cz), Česká Unigrafie (www.unigrafie.cz), METAL TRADE COMAX (www.mtcomax.cz), Modřanská potrubní (www.modrany.cz) a SEVAPHARMA (www.sevaphar­ma.cz), působící v oblastech chemie a velko i maloobchodu, polygrafie, metalurgie, energetiky a farmacie.

O společnosti K2 atmitec
Společnost K2 atmitec s.r.o., výrobce Informačního systému K2, vznikla v roce 1991. Po osmnácti letech působení na trhu informačních technologií patří mezi přední výrobce informačních systémů. Za dobu svého působení na trhu si společnost vybudovala širokou a z odborného hlediska vysoce funkční partnerskou síť, která zabezpečuje svým zákazníkům komplexní služby a servis. Partnerská síť je dlouhodobě a cíleně budována tak, aby byla zákazníkům co nejblíže a mohla na jejich požadavky a potřeby reagovat co nejoperativněji. K2 atmitec zaměstnává špičkové programátory, vysoce kvalitní projektové manažery a konzultanty, kteří profesionálně řídí implementaci IS K2 do prostředí zákazníka. V současnosti pracuje s IS K2 cca 10 000 uživatelů v rozmanitých společnostech v různých zemích světa.