Hlavní navigace

Absolutní novinka na trhu ADSL - Nextra ADSLink Standard Lite

[Tisková zpráva]

Sdílet

Absolutní novinka na trhu ADSL – NEXTRA ADSLink Standard Lite

Praha, 19. dubna 2004 – Společnost NEXTRA Czech Republic s.r.o., poskytovatel komplexních telekomunikačních řeąení a sluľeb, doplňuje své portfolio ADSL sluľeb a uvádí na trh radikální novinku s názvem NEXTRA ADSLink Standard Lite.

Nový produkt se vyznačuje niľąí základní měsíční cenou ve srovnání s cenami standardních ADSL produktů s agregací 1:20 a také moľností volitelnosti měsíčního objemu přenesených dat. Navíc – uvedení nového produktu provází cenový bonus: zřizovací poplatek 0 Kč.

Společnost NEXTRA CR spouątí nové měřené varianty ADSL. Produkt NEXTRA ADSLink Standard Lite je od dneąního dne dostupný ve třech následujících variantách:

– Varianta I. 256/64 s limitem 3 GB přenesených dat
 – Varianta II. 512/128 s limitem 6 GB přenesených dat
 – Varianta III. 1024/256 s limitem 10 GB přenesených dat

Vąechny poskytované varianty mají agregaci 1:20.

Ceny u jednotlivých variant NEXTRA ADSLink Standard Lite jsou koncipovány tak, aby maximálně vyhovovaly vąem segmentům rezidenčních zákazníků.

Vąem zákazníkům, kteří si sluľbu NEXTRA ADSLink Standard Lite zřídí v průběhu dubna a května 2004, bude nabídnuto cenové zvýhodnění v podobě neúčtování zřizovacího poplatku,? řekl Frantiąek Mikeą, produktový ředitel společnosti NEXTRA Czech Republic s.r.o. Jednorázově tak lze uąetřit daląích 990 Kč.

Jednotlivé varianty sluľby NEXTRA ADSLink Standard Lite jsou koncovým zákazníkům účtovány podle následujícího cenového modelu:

– Varianta I. 256/64 s 3GB za 1490 Kč/měs.
 – Varianta II. 512/128 s 6GB za 2490 Kč/měs.
 – Varianta III. 1024/256 s 10GB za 4190 Kč/měs.

V případě nepřečerpání datového limitu obsaľeného v základní ceně sluľby tak zákazníci společnosti NEXTRA CR mohou měsíčně uspořit aľ 1360 Kč. Tato částka odpovídá rozdílu mezi cenou produktu NEXTRA ADSLink Standard 1024/256 a NEXTRA ADSLink Standard Lite 1024/256.

Za kaľdý daląí 1 GB přenesených dat nad rámec variantní nabídky je společností NEXTRA CR účtováno pouhých 60 Kč.

Vąechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zákazníci společnosti NEXTRA CR mohou rovněľ vyuľít výhod plně zálohovaných systémů a páteřní sítě NEXTRA, non-stop sluľby zákaznické podpory a monitorovacího centra sítě NEXTRA nebo on-line zákaznický systém http://user.nex­tra.cz/ s moľností jednoduchého a rychlého nastavení roząíření a změny sluľby. Informace o nabídce ąirokopásmového přístupu k internetu společnosti NEXTRA CR je moľné získat na internetové stránce www.nextra.cz.

O společnosti NEXTRA Czech Republic s.r.o.

NEXTRA Czech Republic s.r.o., přední poskytovatel ADSL sluľeb na českém trhu, nabízí řadu vysoce kvalitních komunikačních sluľeb na bázi internetového protokolu (IP), jako jsou internetová konektivita, hlasové sluľby přes internet (VoIP), řeąení virtuálních privátních sítí (VPN), řeąení pro zabezpečení firemních dat či hostování serverů a aplikací v datových centrech.

V květnu 2003 doąlo v rámci reorganizace Telenoru ke konsolidaci obou společností v České a Slovenske republice a vznikla tak organizační jednotka Telenor Networks Central Europe.

Pro daląí informace kontaktujte

Hana Boháčová, Telenor Networks Central Europe, V Celnici 10, Praha 1
Tel.: +420 296 355 111, fax: +420 296 355 112, e-mail: hana.bohacova@te­lenor.com
Libor Kříľ, Ogilvy Public Relations, Přívozní 2a, Praha 7, 170 00
Tel.: +420 221 998 242, GSM: +420 603 452 746, e-mail: libor.kriz@ogil­vy.com