Hlavní navigace

Absolventi VŠMIE patří mezi nejúspěšnější uchazeče o zaměstnání

[Tisková zpráva] Praha, 2. 9. 2010 – Absolventi Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) se ani v době ekonomické krize nemusí obávat nezájmu o své schopnosti. Do půl roku od ukončení studia se mezi nimi nenašel žádný nezaměstnaný.

Sdílet

Vyplývá to z průzkumu Střediska vzdělávací politiky pedagogické fakulty UK. Přes vyšší zájem zaměstnavatelů o uchazeče s vysokoškolským vzděláním se míra nezaměstnanosti mezi absolventy zvýšila o 0,5 %. Nezaměstnanost přitom ve skupině vysokoškoláků nejvíce dopadá právě na absolventy.

VŠMIE se dle průzkumu umístila na vrchol pomyslného žebříčku úspěšnosti vysokých škol. Úspěšnost uplatnění absolventů školy zvyšuje už samotná moderní koncepce programu studia a mimo jiné i např. fakt, že firmy své zaměstnance posílají v rámci jejich dalšího profesního vzdělávání právě do studijních programů VŠMIE. „Studenty v našich oborech netrápíme pouze suchou teorií, náš studijní program je úzce navázán na praktické upotřebení získaných vědomostí,“ říká Radek Řechka, ředitel a kvestor školy.

Úspěšní studenti jsou již v průběhu studia v hledáčku mnoha firem, VŠMIE navíc přímo spolupracuje se společností AspectWorks, která si mezi absolventy vybírá své budoucí zaměstnance.

Ve výsledcích průzkumu se objevily výrazné rozdíly i mezi oborově příbuznými školami, např. u Vysoké školy ekonomické v Praze nebo Ekonomické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny studijní obory jsou zaměřeny na poskytování optimální kombinace informatických, ekonomických a právních znalostí a dovedností. Škola realizuje výuku v Praze, otevřela také svou první pobočku v Sokolově. V současnosti studuje na VŠMIE v prezenční i kombinované formě více než 1 000 studentů.

VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Komerční banka a další. Dalším významným úspěchem je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty zdarma. V roce 2009 se VSMIE zapojila také do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Více informací na www.vsmie.cz.