Hlavní navigace

AdMonitoring vstupuje do druhé vlny s novinkami

[Tisková zpráva] Dnešním dnem začíná nová vlna projektu měření výdajů do internetové celoplošné reklamy AdMonitoring, který pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) provádí společnost MEDIARESEARCH. Nová vlna s sebou nese kromě metodických úprav zkvalitňujících projekt i dvě viditelné změny.

Sdílet


      Jednou je rozšíření mož­ností přístupu k internetových kreativám – inzerátům. Velcí odběratelé mohou využít exportní aplikaci na stahování kompletních dat včetně vizuálů inzerátů, jednotlivě bude možné kreativy stahovat v tzv. internetové samoobsluze, a to i nezávisle na odběru ostatních dat o inzertních výkonech.

      Druhou změnou je zahrnutí dat AdMonitoringu do výstupů společ­ností  zabývajících se v Česku monitoringem reklamních výdajů v médiích – Admosphere a Kantar Media (dříve TNS Inteligence). Distributorské společnosti se stanou dalšími kanály zpřístupnující údaje o internetových reklamních kampaních zadavatelům. Spojení těchto dat umožní vytváření cross-mediálních analýz porovnávajících výkony všech mediatypů .

      „Tím, že trh výstupy AdMonitoringu akceptoval, završil SPIR první fázi tohoto unikátního projektu“ vysvětluje výkonná ředitelka SPIR Kateřina Hrubešová. „Uvědomme si, že podobný projekt monitorující celý trh display reklamy zaštítěný nezávislou profesní autoritou nikde neexistuje. Podařilo se nám také využít nejsilnější distribuční kanály k tomu, abychom zadavatelům poskytli kompletní datovou sadu pro plánování marketingových aktivit,“ dodává Hrubešová. V  nové vlně AdMonitoringu začne SPIR pracovat na vývoji metodiky monitorování dalších reklamních formátů, např. videoreklamy apod.

         V současné době měří AdMonitoring jen display část internetové inzerce. Pro odhad celkového objemu inzertního výkonu na internetu provádí SPIR počátkem každého roku samostatný výzkum zaměřený i na další formy reklamy, např. PPC segment. Jeho současná vlna právě probíhá a výsledky za loňský rok budou zveřejněny do konce února.     

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Doplňující  informace: 

      AdMonitoring (www.admonito­ring.cz) je projekt, jehož cílem je monitorovat reklamní investice do plošné reklamy na internetu. Je postaven na třech pilířích: na deklaracích zapojených médií, na nezávislém (robotnickém) monitoringu internetových médií a na zpětných kontrolách mediálních agentur. Tento projekt je klíčovým nástrojem pro zhodnocení vlastních i konkurenčních internetových kampaní a pro plánování dalších marketingových aktivit. 

      SPIR (www.spir.cz) je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 66 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring a poskytuje globální odhady vývoje internetové inzerce u nás.

      MEDIARESEARCH (www.mediarese­arch.cz) je výzkumná agentura realizující marketingové a mediální výzkumy, marketingové poradenství a vývoj software. Je realizátorem dvou rozsáhlých mediálních výzkumů v České republice – elektronického měření sledovanosti televize (TV-metry), Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a Monitoringu reklamních výdajů na internetu (AdMonitoring).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).