Hlavní navigace

ADT vítá návrh ministerstva vnitra ČR

[Tisková zpráva] Asociace digitálních televizí byla na svém včerejším zasedání informována o návrhu ministerstva vnitra ČR na odblokování digitalizace televizního trhu. Členům asociace návrh představil náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Mgr. Zdeněk Zajíček a národní koordinátor pro digitální vysílání v ČR Ing. Zdeněk Duspiva. Přijetí návrhu by umožnilo českým a moravským divákům naladit v roce 2009 až 20 digitálních televizních stanic s původním českým obsahem.

Sdílet

Členové asociace považují návrh ministerstva za první opravdu komplexní řešení, které může odblokovat současný stav televizní digitalizace. Urychlením procesu digitalizace návrh především vychází vstříc potřebám diváků a zájmům České republiky. Kompromisní architektura návrhu ale zároveň umožňuje, aby byly uspokojeny všechny rozumné nároky stávajících i budoucích vysílatelů televizního programu, provozovatelů sítí i inzerentů, mediálních agentur a výrobců spotřební elektroniky.

Přestože návrh zachovává práva všech zúčastněných subjektů na trhu a dává další výhody již existujícím vysílatelům, otevírá cestu jak prohloubit různorodost a pluralitu v televizním vysílání.

Realizace ministerského návrhu by zároveň vedla k odstranění rizik plynoucích ze zmaření již vynaložených investic členů ADT, byť by členové ADT byli nuceni svou činnost zahájit za ztížených podmínek.

Členové Asociace digitálních televizí proto tento návrh jako pro všechny přijatelný kompromis podporují a zavazují se, že veškeré své připomínky předloží příslušným institucím nejpozději do jednoho týdne.