Hlavní navigace

Společnost AEC otestovala bezpečnost webových aplikací Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

[Tisková zpráva] Brno 2. dubna 2009 – Společnost AEC, dceřiná společnost Cleverlance Enterprise Solutions, úspěšně dokončila ověření bezpečnosti webových aplikací souvisejících s katastrem nemovitostí, a aplikací, které jsou součástí Geoportálu a informačních stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Součástí bezpečnostní prověrky bylo také dodání návrhu na zvýšení úrovně jejich zabezpečení.

Sdílet

Provozovatelem uvedených aplikací a informačních systémů je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky (ČR), a Zeměměřický úřad.

Ing. Marie Vlčková, CSc., metodik bezpečnosti z odboru informatiky ČÚZK dodává: „Informační bezpečnost je jednou z priorit odboru informatiky, který proto pravidelně zadává zakázky na prověření bezpečnosti webových aplikaci, protože ty se stále vyvíjejí s cílem zlepšování služeb veřejnosti. Se společností AEC se jednalo o první spolupráci tohoto druhu a hodnotím ji jako profesionální. Provedené testy ukázaly, že zabezpečení našich aplikací je na velmi dobré úrovni.“

Správní úřady resortu zeměměřictví a katastru nemovitostí, řízené ČÚZK, zajišťují státní správu katastru nemovitostí a provádějí zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, např. správu geodetických základů ČR, vedení Základní báze geografických dat, provozování sítě pozemních stanic GPS – CZEPOS, vydávání základních map ČR nebo zaměřování státních hranic.

O AEC Data Security Company:
Společnost AEC, spol. s r. o., člen skupiny Cleverlance, je tradiční integrační a poradenská firma poskytující profesionální řešení, služby a produkty z oboru informačních a komunikačních technologií, především z oblasti IT Security zákazníkovi na míru. Strategickou orientací společnosti je projektový přístup, systémová integrace a outsourcing vybraných řešení a služeb.

AEC nachází řešení bezpečnostních problémů svých klientů s pomocí projektového řízení a optimální volby postupů i software a hardware zahrnující antivirovou, antispamovou a antispywarovou ochranu. AEC nabízí řešení certifikační autority, elektronické podatelny, PKI a další. Komplexní portfolio obsahuje také penetrační testy, bezpečnostní audity a politiky a poradenství.

Společnost AEC se vloni již počtvrté umístila v žebříčku „Českých 100 nejlepších“. Je držitelem certifikátu řízení informační bezpečnosti (ISMS) dle standardu ISO/IEC 27001, certifikátu řízení jakosti dle ISO 9001:2000 a potvrzení NBÚ ČR pro práci s utajovanými informacemi.

K 1. 1. 2008 došlo k akvizici společnosti AEC, spol. s r.o. společností Cleverlance Enterprise Solutions a.s. V březnu 2008 vznikla vyčleněním vývojové divize ze společnosti AEC společnost TrustPort, a.s.