Hlavní navigace

Asociácia internetových médií prijala Odporúčania pre internetovú reklamu

[Tisková zpráva] (Bratislava, 10.9.2007) – Členovia Asociácie internetových médií (AIM) odhlasovali prijatie dokumentu o štandardizácii reklamných formátov, ktoré boli vypracované AIM na základe existujúcich štandardov a odporúčaní IAB Europe (Interactive Advertising Bureau). Prijaté odporúčania vstupujú do platnosti 1.1.2008.

Doba čtení: 1 minuta

„Základným cieľom prijatia tohto dokumentu je eliminácia negatívnych reakcií recipientov internetovej reklamy ako napríklad prekrývanie obsahu stránok, vysoká frekvencia agresívnych formátov, chýbajúce možnosti ovládania reklamy a zvuku. Veríme, že nielen členovia ale aj ostatné interaktívne médiá akceptovaním a dodržiavaním týchto štandardov prispejú k lepšiemu a užívateľovi prijateľnejšiemu reklamnému prostrediu na jednotlivých stránkach, ktoré sú členmi AIM.

Sme si vedomí, že AIM nemôže v plnej miere zasahovať do obchodnej politiky jednotlivých členov a preto je dokument vo forme odporúčaní, je na každom z členov ako sa k prijatým pravidlám postaví a do akej miery ho bude dodržiavať. Sme však pripravení reagovať na porušovanie týchto pravidiel, či už napomenutím alebo konzultáciou s porušovateľom – členom AIM, prípadne zverejnením takéhoto konania, ktoré nie je v súlade so záujmami asociácie. Priebeh a postup pri podaní a posudzovaní pozitívnych nálezov je v štádiu príprav a budeme o ňom informovať koncom tohto roka,“ priblížil význam a zavedenie odporúčaní na slovenský internetový trh predseda Správnej rady Milan Csaplár a na záver dodáva: “Pravidlá vstupujú do platnosti až začiatkom budúceho roka, pretože je v našom záujme ponechať čas odbornej verejnosti na oboznámenie sa s prijatými pravidlami ako aj možnosť poskytnúť dostatok času na implementáciu týchto pravidiel do kreatív budúcich kampaní.“

Dokument Odporúčania pre internetovú reklamu je k dispozícii na nasledovnej adrese: http://www.aim­sr.sk/?com=pa­ges&node=36

K odporúčaniam sa mala možnosť vyjadriť odborná ako aj laická verejnosť prostredníctvom fóra http://www.etren­d.sk/generate_pa­ge.php?page_id=102459 do 17.augusta 2007.

AIM združuje pätnásť subjektov: Atlas.sk, Azet.sk, Babetko.sk, Centrum.sk, Computer Press, Education.sk, eTREND.sk, Expres.sk, Jobagent.sk, Markíza.sk, POINT Network, Pravda.sk, Profesia.sk, SME online a Zoznam.sk.