Hlavní navigace

Aliatel i ve třetím čtvrtletí udržuje tempo růstu tržeb

[Tisková zpráva]

Sdílet

Aliatel i ve třetím čtvrtletí udržuje tempo růstu tržeb

Hospodářské výsledky předního alternativního operátora ke třetímu čtvrtletí 2003 potvrzují jeho postavení nejrychleji se rozvíjející technologické firmy ve střední a východní Evropě dle průzkumu Fast 50.

Společnost Aliatel a.s. zveřejnila své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí roku 2003. Tržby za prodej telekomunikačních služeb společnosti Aliatel a.s. dosáhly za první tři čtvrtletí roku 2003 1,889 mld. Kč, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2002 představuje růst o 41 % z 1,334 mld. Kč.

Předpokládaný provozní zisk před zdaněním, splátkou úroku, odpisy a amortizací (EBITDA) se společnosti daří udržet na vzrůstající úrovni; jeho hodnota je v současné době 198 mil. Kč. Na konci roku by měl ukazatel EBITDA překročit 250 milionů Kč, při ročním obratu 2,5 mld. Kč.

Bernhard Fanger, generální ředitel společnosti Aliatel, vidí ve zveřejněných výsledcích společnosti potvrzení trendu, že Aliatel ukončil masivní budování infrastruktury a přechází z fáze expanzivního růstu do fáze konsolidace. „Podařilo se nám vybudovat kvalitní síť a investice se začínají zhodnocovat. Tento trend můžeme doložit sníženou mírou investic, vzrůstajícím zájmem o naše služby a kladným ukazatelem EBITDA. To jsou klíčové kroky k dosažení ziskovosti,“ říká Bernhard Fanger.

Investice k 30. září 2003 dosáhly 194 mil. Kč, což představuje v meziročním srovnání pouze 29 % investic ke stejnému období roku 2002. Společnost Aliatel dnes disponuje vysoce kvalitní sítí s potřebným pokrytím a je vybavena systémy nezbytnými pro zabezpečení služeb a jejich dalšího rozvoje. Z toho vyplývá, že většina dalších investic je vynakládána především na uskutečnění konkrétních zákaznických projektů.

Stejně jako v předchozích letech Aliatel hospodaří ve ztrátě, jejíž skutečná výše je díky hospodaření společnosti nižší, než byla plánována. Ve srovnání s výsledky srovnatelného období roku 2002 se podařilo plánovanou ztrátu snížit o 22 %, a to i přes stagnaci na telekomunikačním trhu. Po loňském navýšení činí základní kapitál společnosti Aliatel a. s. celkem 3,272 mld. Kč. Akcionářská struktura zůstává i nadále nezměněna. Počet zaměstnanců se ustálil na čísle 360 a společnost neočekává, že by se toto číslo mělo zvýšit.

ALIATEL a.s.

poskytuje v garantované kvalitě výběr spolehlivých datových, telefonních a internetových služeb. Aliatel je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu kvality ISO 9001:2000 a zároveň prvním operátorem, který od července 2002 nabízí plnohodnotné telefonní služby v rámci volby operátora. Aliatel byl oceněn v rámci žebříčku Deloitte Fast50 pro rok 2003 jako nejrychleji rostoucí technologická společnost ve střední Evropě. Akcionářská struktura Aliatelu je ze 60 % tvořena rozvodnými energetickými akciovými společnostmi (Severomoravská energetika, a. s., Jihomoravská energetika, a. s., Jihočeská energetika, a. s., a Západočeská energetika, a. s., mají po 10,33 %, Pražská energetika, a. s., a Severočeská energetika, a. s., po 9,33 %). Zbývajících 40 % akcií je v držení německé RWE Com GmbH & Co. oHG.

Další informace: Pavel Kaidl, PR Manažer společnosti Aliatel, tel./fax: 2 2525 3152, e-mail: press@aliatel.cz