Hlavní navigace

Aliatel je znepokojen zneužíváním služeb se zvláštním tarifem

[Tisková zpráva]

Sdílet

Aliatel je znepokojen zneužíváním služeb se zvláštním tarifem

Společnost Aliatel je znepokojena situací, která se týká neúměrně vysokých účtů řady uživatelů za volání na linky se zvláštním tarifem. Aliatel rozhodně nesouhlasí s jakýmkoli možným zneužíváním těchto služeb nebo klamáním koncových uživatelů a podniká veškeré potřebné kroky k zamezení takového případného jednání jiných subjektů, které by mohlo poškozovat dobré jméno společnosti Aliatel a její aktivity na telekomunikač­ním trhu.

Aliatel jako telekomunikační operátor zabezpečuje u služeb se zvláštním tarifem v principu pouze roli zprostředkovatele přenosu volání k poskytovateli obsahu, tj. zajišťuje standardní přenos příslušných volání od volajícího účastníka směrem k poskytovateli obsahu připojenému na číslo se zvláštním tarifem. Na základě k dnešnímu dni získaných informací se vysoké účty související se společností Aliatel týkají případů volání od účastníků Českého Telecomu, směrovaných přes propojovací bod do sítě Aliatelu. Aliatel tato volání v propojovacím bodě přebírá a ukončuje na čísle se zvláštním tarifem, na které je volajícím účastníkem voláno.

K problematickému využívání služeb se zvláštním nebo i jiným tarifem může podle obdržených informací docházet zejména ve spojitosti s technologií ActiveX, která umožňuje vytvářet interaktivní internetové stránky. Jde o princip, kdy se při kliknutí na odkaz na určité internetové stránce spustí program, který způsobí, že uživatel bude k Internetu následně připojen prostřednictvím linky se zvláštním tarifem. Uvedený princip je možné využít zcela regulérně za předpokladu, že uživatel je o sestavení takového spojení předem a dostatečně srozumitelně informován. K nechtěnému navázání spojení může dojít v důsledku nedostatečného zabezpečení ze strany uživatele, nepozornosti uživatele nebo v důsledku současně nesrozumitelné či chybějící informace na dané internetové stránce. Další možnost je ta, že uživatel se prostřednictvím takovéhoto programu připojí k Internetu oklikou přes rozličné exotické země a zaplatí tak vyšší tarif za realizaci daného mezinárodního spojení. Možností je i spuštění neznámého a neprověřeného souboru typu „.exe“ obdrženého e-mailem nebo jiným způsobem, který iniciuje sestavení mezinárodního volání nebo volání na čísla se zvláštním tarifem.

Společnost Aliatel, stejně jako ostatní telekomunikační operátoři, nemůže v souladu s telekomunikačním zákonem (§ 83 odst. 5 TZ) nést odpovědnost za obsah zpráv přenášených veřejnou telekomunikační sítí, tedy ani za obsah přenášených internetových stránek provozovaných poskytovatelem obsahu. Přesto v zájmu ochrany koncových uživatelů vyžaduje od všech poskytovatelů obsahu připojených do sítě Aliatel smluvní zajištění dodržování definovaných pravidel a korektních postupů. Tito poskytovatelé společnosti Aliatel potvrdili, že jimi provozované aplikace obsahují úplné a dostatečné informace o poskytovaných službách a konkrétních cenách za tyto služby. „Poskytovatelé obsahu, využívající sítě a služeb společnosti Aliatel jsou smluvně vázáni k dodržování ustanovení vyplývajících z telekomunikačního zákona a zákona na ochranu spotřebitele,“ sdělila Petra Kopecká, tisková mluvčí společnosti Aliatel, a dodala: „Jsme si vědomi vážnosti celé situace, proto ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů, s Českým Telecomem, s ČTÚ a poskytovateli obsahu pracujeme na minimalizaci rizik vztahujících se k poskytování služeb se zvláštním tarifem.“

Je třeba si uvědomit, že internetová síť je otevřené a obtížně kontrolovatelné prostředí, kam může kdokoliv umístit jakoukoliv informaci, program či virus. Jedinou rozumnou obranou proti vnějším zásahům do počítače a následnému nevyžádanému připojování modemu přes linky se zvláštním tarifem nebo přes mezinárodní volání je opatrné chování na Internetu, nastavení vyšší bezpečnosti připojení k Internetu v prohlížeči či zamezení odchozích volání do vybraných směrů.

Aliatel se snaží aktivně napomáhat vyřešení tohoto problému a jedná s celou řadou subjektů a institucí o dalších krocích. Za důležitou součást postupu považuje Aliatel podrobné informování koncových uživatelů o riziku spojeném s přístupem na síť Internet a se způsoby jak toto riziko minimalizovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).