Hlavní navigace

Analogová ČT1 z vysílače Praha - město končí už za necelých 6 týdnů!

[Tisková zpráva] Česká televize znovu upozorňuje diváky z Prahy a okolí na brzké vypnutí analogového vysílání ČT1 ze Žižkova – již 30. 4. 2009. Do té doby je nezbytné zajistit si digitální příjem. Informační servis ČT k digitalizaci nyní nabírá na intenzitě – piktogram, lišta, spoty, webový speciál, teletext ČT1, časopis ČT+, zpravodajství ČT, speciální pořady...

Sdílet

Česká televize potvrzuje pozici leadera digitalizace v České republice, a to i v oblasti informování o tomto procesu. Divákům poskytuje trvale nejširší spektrum podstatných, praktických technických informací k přechodu z analogového na digitální televizní vysílání, a to synchronně prostřednictvím řady komunikačních prostředků. Zajišťuje tak v porovnání s komerčními vysílateli výrazně hodnotnější službu veřejnosti. V součinnosti s vládou ČR garantovanou informační kampaní vedenou Ministerstvem vnitra ČR, respektive Národní koordinační skupinou, tak vzniká maximální možný zásah obyvatelstva relevantními informacemi o digitalizaci. Aktuálně Česká televize zintenzivňuje informační servis k vypnutí analogového zemského vysílání ČT1 ze stanoviště Praha – město – Žižkov.

Analogový signál ČT1 na 51. kanálu ze Žižkova je už od začátku února označen známým piktogramem. Speciální symbol v podobě čtyř čtverců vidí v pravém spodním rohu obrazovky jen diváci přijímající analogové zemské vysílání Jedničky z vysílače Praha – město, jež bude 30. dubna 2009 definitivně vypnuto (dle Technického plánu přechodu, nařízení vlády, má na žižkovské věži skončit v poslední dubnový den veškeré analogové televizní vysílání – včetně komerčních stanic). Piktogram se nejprve zobrazoval ve vybraných časech, od března zůstává viditelný nepřetržitě. Od 23. března 2009 bude divákům připomínat nezbytnost zajistit si digitální příjem také textová lišta s bližšími informacemi. Vložena bude do obrazu analogové ČT1 ze žižkovského vysílače prakticky natrvalo, mizet bude jen v době vysílání otevřených titulků.

Na blížící se konec analogového vysílání ČT1 z vysílače Praha – město – Žižkov bude od 27. března 2009 několikrát denně upozorňovat společně s celostátně vysílanými spoty o digitalizaci také regionálně odpojovaný spot. Jeho prostřednictvím uvidí specifické informace opět jen obyvatelé Prahy a blízkého okolí, kteří ladí analogový signál prvního programu ČT ze Žižkova. Ostatní diváci budou v tu dobu sledovat běžné programové upoutávky.

Portfólio informačních aktivit České televize k digitalizaci zahrnuje také řadu dalších cest, jimiž k divákům směřují důležité, objektivní informace. Na webu je k dispozici průběžně aktualizovaný, obsáhlý internetový speciál www.digiCT.cz. Vše podstatné a aktuální lze najít také snadno a rychle v teletextu ČT1 na straně 650. Téma má vyhrazenou rubriku i v časopisu ČT+. S individuálními dotazy k digitalizaci České televize se může veřejnost obracet na Divácké centrum ČT, horká linka 261 13 74 74 je v provozu denně od 7.30 do 20.00 hodin. Přechodu z analogového na digitální vysílání se samozřejmě věnuje zpravodajství ČT a vybrané pořady. Patří mezi ně pravidelně Čétéčko, průběžně pak magazíny jako Barvy života, Sama doma nebo oblíbený týdeník PORT (včetně internetových stránek pořadu na www.ceskatele­vize.cz/port s video rubrikou Digitalizace od A do Z). V posledních týdnech před vypnutím analogové ČT1 ze Žižkova zařadí Česká televize do vysílání navíc dvě zvláštní vydání pořadu Žijeme digitalizací. První z nich ve formátu diskusního pořadu Máte slovo uvede ve čtvrtek 26. března 2009 od 21.50 hodin program ČT1 – o přechodu z analogového na digitální televizní vysílání budou s Michaelou Jílkovou debatovat přední odborníci i samotní diváci. V neděli 26. dubna 2009 od 21.20 hodin pak ČT1 nabídne půlhodinový speciál Žijeme digitalizací, který přinese odpovědi na nejdůležitější, ryze praktické otázky divácké veřejnosti.

Digitální zemské vysílání České televize lze v Praze a části středních Čech naladit na 53. kanálu z vysílačů Praha – město – Žižkov (vertikální polarizace) a Praha – Cukrák (horizontální polarizace). Multiplex veřejné služby nabízí všechny čtyři programy ČT v digitální kvalitě, digitální doplňkové služby a rozhlasové stanice ČRo. Pro příjem je potřeba set-top-box nebo digitální televizor s DVB-T tunerem. Nezbytná je také nepoškozená, správně nasměrovaná, pevná venkovní anténa (pokojová stačí jen ve výjimečných případech) a anténní svod z odpovídajícího, neponičeného koaxiálního kabelu. Pozornost se musí věnovat případně zapojeným zesilovačům a rozbočovačům. Bezpodmínečně nutná je odborná úprava převážné většiny systémů společných televizních antén (STA) v bytových domech.