Hlavní navigace

Aplikace Corkbin pro Android

[Tisková zpráva] Corkbin, svìtovì nejúspìnìjí aplikace spoleènosti Inmite pro milovníky vína, má svou verzi i pro Android.

Sdílet

Aplikace umožòuje hodnocení vín, sdílení etiket, zážitkù èi lokalit, kde najít nejlepí víno. V dalích verzích spoleènost Inmite plánuje rozíøit aplikaci o vytvoøení sociální sítì vinných pøátel a možnost sledování, co tito pøátelé pijí. Dalí v poøadí je funkce, kterou již má iPhone aplikace dokáže uživateli doporuèit, které víno se nejlépe hodí k jeho jídlu a jaké jídlo si objednat, pokud již má víno. 

Jde zároveò o jednu z prvních placených aplikací vzniklých v Èesku, poté co Google nedávno zaøadil Èeskou republiku na seznam zemí s placeným trhem pro aplikace. Distribuèním kanálem pro Corkbin je Android market a zájemce za stažení aplikace zaplatí 0,79 eura. 

Firma Inmite je lídrem na èeském trhu v oblasti vývoje aplikací pro smartphony se zamìøením na iPhone a Android. Existuje na naem trhu od roku 2008 a mimo aplikace pro iPhone a iPad vyvíjí také mobilní aplikace pro Android, BlackBerry a Bada a webové aplikace pro GoogleMaps a YouTube. Do dneního dne vytvoøila již na 40 aplikací. Mezi její nejvýznamnìjí èeské projekty patøí iPhone aplikace pro ÈT24, Motomail pro Android èi Otázky Václava Moravce na YouTube. Svìtovì nejúspìnìjí je iPhone aplikace Corkbin.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).