Hlavní navigace

Apple oznamuje výsledky za čtvrté čtvrtletí

[Tisková zpráva] Rekordní prodeje produktů Mac, iPhone a iPad. Dosud nejvyšší tržby a zisk.

Sdílet

CUPERTINO, Kalifornie – 18. října 2010 – Společnost Apple® dnes oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí svého fiskálního roku 2010, které skončilo 25. září 2010. Společnost vykázala rekordní tržby ve výši 20,34 miliard dolarů a čistý čtvrtletní zisk 4,31 miliardy dolarů, neboli 4,64 dolaru na akcii. Ve stejném čtvrtletí předchozího roku dosáhla tržeb 12,21 miliardy dolarů a čistého čtvrtletního zisku 2,53 miliardy dolarů, neboli 2,77 dolaru na akcii. Hrubá marže za čtvrtletí je 36,9 procenta, zatímco v tomtéž čtvrtletí předchozího roku to bylo 41,8 procenta. Mezinárodní prodej se na čtvrtletních tržbách podílel 57 procenty.

Společnost Apple za toto čtvrtletí prodala 3,89 milionu počítačů Mac, což představuje 27procentní jednotkový nárůst proti stejnému čtvrtletí předchozího roku. Společnost za čtvrtletí prodala 14,1 milionu telefonů iPhone, což představuje 91procentní jednotkové zvýšení oproti témuž čtvrtletí předchozího roku. Společnost Apple za čtvrtletí prodala 9,05 milionu zařízení iPod, což představuje 11procentní jednotkový pokles proti stejnému období předcházejícího roku. Společnost prodala v tomto čtvrtletí také 4,19 milionu přístrojů iPad.

„S radostí oznamujeme, že jsme dosáhli tržeb vyšších než 20 miliard dolarů a zisku po zdanění více než 4 miliardy dolarů – oba tyto výsledky jsou pro společnost Apple nejlepší v historii,“ řekl Steve Jobs, generální ředitel společnosti Apple. „Prodej telefonů iPhone v počtu 14,1 milionu kusů vzrostl meziročně o 91 procent, a snadno tak překonal hodnotu 12,1 milionu kusů telefonů prodaných za stejné období minulého roku. Na zbytek tohoto kalendářního roku jsme nicméně připravili ještě několik překvapení.“

„Jsme nadšeni výkonností a silou našeho podnikání, které z operací během čtvrtletí vygenerovalo téměř 5,7 miliardy dolarů hotovostního toku,“ řekl Peter Oppenheimer, finanční ředitel společnosti Apple. „V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2011 výhledově počítáme s tržbami kolem 23 miliard dolarů a očekáváme zisk na akcii přibližně 4,80 dolaru.“

Společnost Apple živě vysílá svou konferenci o finančních výsledcích 4. čtvrtletí roku 2010 dne 18. října 2010 ve 23:00 středoevropského času na webu www.apple.com/qu­icktime/qtv/e­arningsq410/. Záznam tohoto webového vysílání bude k dispozici pro přehrávání přibližně následující dva týdny.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, zejména taková, která se týkají odhadovaných tržeb společnosti a zisku na akcii. Tato prohlášení obnášejí určitá rizika a nejistoty, a skutečné výsledky se tedy mohou lišit. Mezi rizika a nejistoty patří zejména vliv konkurenčních a ekonomických faktorů na rozhodování spotřebitelů a podniků o nákupu s ohledem na produkty společnosti včetně její reakce na tyto faktory; neustálý konkurenční tlak na trhu; schopnost společnosti dodávat na trh a podněcovat poptávku zákazníků po nových programech, produktech a technologických inovacích včasným způsobem; vliv na hrubou marži společnosti vzniklý představováním nových produktů a přechody na nové produkty, změnami v cenách produktů nebo obojím, případně zvýšením nákladů na komponenty; skladové riziko související s nutností objednat nebo potvrdit objednávky komponent produktů dříve, než zákazníci produkty objednají; neustálá dostupnost určitých komponent a služeb, nezbytných pro činnost společnosti, za přijatelných nebo jakýchkoli podmínek, pokud jsou v současnosti společností získávány z jediného nebo omezeného zdroje; vliv, jaký může mít závislost společnosti na výrobních a logistických službách poskytovaných třetími stranami na kvalitu, kvantitu nebo výrobní náklady produktů nebo poskytovaných služeb; spolehnutí se na dostupnost digitálního obsahu třetí strany; teoretický vliv zjištění, že společnost porušila práva na ochranu intelektuálního vlastnictví jiných osob; závislost společnosti na výkonnosti distributorů a jiných prodejců jejích produktů; vliv, jaký by mohly mít potíže s kvalitou produktů a služeb na prodeje a provozní zisky společnosti; spolehnutí se na jediného poskytovatele služeb pro iPhone® v určitých zemích; neustálé pracovní nasazení a dostupnost klíčových vedoucích pracovníků a zaměstnanců; válka, terorismus, problémy veřejného zdraví, přírodní katastrofy a jiné okolnosti, které by mohly narušit zásobování, dodávky nebo poptávku po produktech; potenciální soudní spory týkající se záležitostí vyšetřovaných zvláštní komisí představenstva a přeformulování konsolidovaných finančních výkazů společnosti; nepříznivé výsledky jiných soudních řízení. Další informace o potenciálních faktorech, které by mohly mít vliv na hospodářské výsledky společnosti, jsou čas od času uvedeny ve veřejných zprávách společnosti podávaných komisi SEC včetně formuláře 10-K za fiskální rok končící 26. září 2009, formulářů 10-Q za čtvrtletí končící 26. prosince 2009, 27. března 2010 a 26. června 2010 a formuláře 10-Q, který bude podán komisi SEC za fiskální rok končící 25. září 2010. Společnost nemá povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení ani informace, které byly platné k příslušnému datu.

Společnost Apple je tvůrcem počítačů Mac, nejlepších osobních počítačů na světě, a softwaru OS X, iLife, iWork a profesionálních aplikací. Apple je se svými přehrávači iPod a internetovým obchodem iTunes tahounem revoluce digitální hudby. Společnost Apple od základu mění mobilní telefon revolučním přístrojem iPhone a obchodem App Store a nedávno představila svůj magický iPad, který definuje budoucnost mobilních multimediálních a výpočetních zařízení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).