Hlavní navigace

APVTS uspořádala otevřenou diskusi

[Tisková zpráva]

Sdílet

APVTS uspořádala otevřenou diskusi

Praha, 19. června 2003 – Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) uspořádala pod záštitou Senátu České republiky odborný seminář na téma „Problematika propojení pevných a mobilních sítí“. Cílem semináře byla otevřená diskuse všech zainteresovaných stran nejen o cenách za propojení pevných a mobilních sítí. Semináře se zúčastnili kromě zástupců APVTS také představitelé Senátu, ČTÚ, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a mobilních operátorů.

Seminář byl první příležitostí, kdy se u jednoho stolu sešli zástupci všech zainteresovaných stran a otevřeně diskutovali o podmínkách propojení pevných a mobilních sítí. „Chceme jednat naprosto otevřeně, proto jsme na seminář pozvali zástupce mobilních operátorů, ČTÚ i Úřadu na ochranu hospodářské soutěže,“ uvedl k semináři Svatoslav Novák, předseda APVTS.

Diskuse byla věcná a měla vysoký odborný charakter. Zástupci APVTS během semináře uvedli argumenty, proč by mělo dojít ke snížení cen za propojení mezi pevnými a mobilními sítěmi. „Vysoké propojovací poplatky předražují volání z pevných linek na mobilní telefony a tím diskriminují uživatele pevných sítí. Žádáme proto o nápravu těchto cen, čím by došlo k odbourání bariér v telefonování,“ uvedl Svatoslav Novák a dodal: „Obrátili jsme se na mobilní operátory, kteří však nepovažují řešení tohoto problému za důležité a aktuální.. Rozhodující slovo tedy bude mít buď ČTÚ jakožto regulátor, nebo Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Na telekomunikačních trzích, kde působí mobilní operátoři, Českou republiku nevyjímaje, se přirozeně vytváří tzv. monopol na terminaci do těchto sítí a je zde trvalá snaha mobilních operátorů tento monopol zneužívat ve svůj prospěch“.

O existujícím monopolu na terminaci hovoří také rozsáhlý materiál britského regulátora Oftel. „Jedná se o důkaz toho, že vysoké ceny za propojení mezi pevnými a mobilními sítěmi netrápí pouze nás, ale že jde o celoevropský problém,“ poznamenal Svatoslav Novák.

Kromě zástupců APVTS se semináře zúčastnili také senátorka Soňa Paukrtová z Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Miluše Ševerová z ČTÚ, Jana Konopiská z Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a zástupci mobilních a alternativních operátorů.