Hlavní navigace

Aquasoft má za sebou první fázi grantového projektu na vzdělávání zaměstnanců

[Tisková zpráva] Aquasoft, dodavatel rozsáhlých softwarových aplikací, uspěl v grantové žádosti v rámci operačního programu Praha – Adaptibilita a získal tak prostředky na realizaci vzdělávacích programů a kurzů pro své zaměstnance. Dvouletý projekt je realizován již od dubna a má za sebou své první období.

Sdílet

Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA) je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Cílem OPPA je zvýšení konkurenceschop­nosti Prahy pomocí posílení adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. V rámci prioritní osy 1 „Podpora rozvoje znalostní ekonomiky“ byl podpořen i projekt Aquasoftu. 

Cílem prioritní  osy 1 je zvýšení profesní mobility a adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce.  

„Vzdělávací programy a kurzy, které díky OPPA realizujeme, umožní našim zaměstnancům prohloubit kvalifikaci a rozšířit jejich znalosti. A to nejen v oblasti informačních a komunikačních technologií, ale i v oblasti komunikačních a řídicích dovedností. Jedině podporou neustálého vzdělávání a rozvojem potenciálu našich lidí, kteří jsou naprostou špičkou v oboru, budeme na trhu konkurenceschopní,“ říká Dagmar Mrkosová, personální ředitelka společnosti Aquasoft. 

V současné době pracuje v Aquasoftu 120 zaměstnanců. V první etapě projektu nazvaného „Rozvoj znalostní úrovně zaměstnanců společnosti Aquasoft s.r.o. v návaznosti na globální trendy ve vývoji informačních systémů“ byla ze získaných prostředků realizována školení pro 24 osob. Školení byla zaměřena jak na oblast IT, tak i  na oblast manažerských dovedností.  

Vybraná reali­zovaná  IT školení:

Visual Studio: Windows Presentation Foundation;

BizTalk Server – nasazení a správa pracovních procesů a integračních řešení;

ITIL Foundation V3;

Administrace databázového serveru Microsoft SQL Server 2008. 

Pro další období od října 2010 do března 2011 jsou naplánovány další kurzy na podporu rozvoje znalostí informačních technologií v souvislosti s globálními trendy a vývojem informačních systémů, odborná školení zaměřená na ovládání nových technologií Microsoftu a Oracle a také školení na tzv. soft skills. 

Jedná se např. o tato školení:

Novinky. NET Framework 4.0 a Visual Studio 2010;

Visual Studio:Windows Workflow Foundation;

Modelování pod­nikových procesů (Business Process Modeling);

Měření a řízení  výkonnosti procesů;

Řízení projektů a vedení projektového týmu a mnoho dalších. 

Zaměstnanci Aquasoftu budou moci využívat vzdělávací aktivity podpořeného projektu až do konce března roku 2012.