Hlavní navigace

Aquasoft partnerem konferencí s tématikou eHealth

[Tisková zpráva] V uplynulých několika týdnech Aquasoft podpořil významné konference, zabývající se problematikou elektronizace zdravotnictví. Společnost Aquasoft je významným dodavatelem rozsáhlých softwarových aplikací pro zdravotnická zařízení, státní instituce a velké podniky.

Sdílet

ICT ve zdravotnictví  2010

Tématem již  4. ročníku odborné konference bylo elektronické zdra­votnictví, informační a komunikační techno­logie jako nástroj pro efektivní orga­nizaci zdravotnictví, prevenci, diagnostiku a léčbu, monitorování zdra­votního stavu a minimalizaci zdravotních hendikepů  pacienta.

Za Aquasoft zde vystoupil MUDr. Zdeněk Hřib s prezentací za­měřenou na problematiku eHealth a eGovernment. Cílem prezentace bylo poukázat na stav elektronizace ve zdravotnictví pros­třednictvím srovnání s elek­tronizací  ve veřejné správě­. „Prezentaci jsem pojal jako pomyslný souboj mezi eGON(em), zastupujícím eGovernment, a fiktivní protihráčkou se jménem HELA, hájící barvy eHealth.“ uvádí MUDr. Hřib.

eHealthDays 2010

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR se v Brně sešla odborná veřejnost, aby diskutovala nad úrovní problematiky eHealth u nás. Mezinárodní  konference eHealth Days je pravidelně sou­částí mezinárod­ního veletrhu Medical Fair 2010.

I na této konferenci reprezentoval Aquasoft MUDr. Zdeněk Hřib s přednáškou eHealth vs. eGovernment. Souboj HELY a eGONA se odehrával v několika kolech, ve kterých soupeři změřili síly svých zbraní, jako např. elektronického občanského průkazu a karty pojištěnce. Na otázku, kdo nakonec vzájemný souboj vyhrál, MUDr. Hřib odpovídá: „V současné době je vítězem jednoznačně eGON. Ale věřím, že HELA přestane s eGONem bojovat a uzavře s ním příměří, aby v následné spolupráci dosáhla svých cílů, jak to ostatně ženy umí.“

Oracle Day 2010

Největší odborná  konference společnosti Oracle v České republice se konala 25. října 2010 v pražském Hotelu Hilton.

  „Aquasoft je strategickým partnerem společnosti Oracle pro oblast zdravotnictví, i proto jsme se stali partnerem VIP sekce věnované tomuto tématu,“ říká Iva Stanovská, ředitelka pro rozvoj a interní služby ze společnosti Aquasoft. V rámci kulatého stolu se diskutovala témata eHealth v ČR, od vize Ministerstva zdravotnictví, přes pohled právní, případové studie z Evropských zemí, až po realitu českého zdravotnictví a konkrétní úskalí realizace integrace zdravotnických systémů. S posledně jmenovaným tématem vystoupil Ing. Radek Častorál, systémový architekt a integrační specialista společnosti Aquasoft. Ukázal možnosti a nástrahy konsolidace a postupné modernizace „typického“ informačního systému, realizujícího zdravotnickou problematiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).