Hlavní navigace

Český rozhlas, Lagardère Active ČR a Londa založily ARO

[Tisková zpráva] Praha 9.2.2011 Společnost Český rozhlas, Lagardère Active ČR a Londa se sdružily v nové Asociaci rozhlasových organizací (ARO) v České republice.

Sdílet

Předmětem činnosti sdružení ARO je především podpora rozvoje rozhlasových stanic v analogovém a digitálním vysílání, zejména prostřednictvím realizace výzkumů trhu a koordinace přechodu na digitální vysílání, dále zadávaní výzkumů spojených s rozhlasovým vysíláním, garance realizace těchto výzkumů a využívání práv spojených s vlastnictvím a distribucí výsledků těchto výzkumů, to vše s cílem efektivnějšího vynakládání finančních prostředků do rozhlasového vysílání.

Pro členy sdružení ARO budou za účelem výměny zkušeností a odborných materiálů organizovány školící kurzy, semináře a konference, cílem je i spolupráce na mezinárodní úrovni.

ARO se chce v budoucnu zaměřit na oblast elektronického měření poslechovosti celoplošných stanic zejména pro programové účely a zkvalitnění obchodních produktů pro klienty. Jedním z klíčových zájmů ARO je také samoregulace v oblasti rozhlasového vysílání a řešení témat s ní spojených.

„Vítám vznik podobné instituce. Mám zato, že se zde nabízí unikátní možnost spolupráce mezi rozhlasem veřejné služby a komerčními stanicemi. Vzájemná užší komunikace bude určitě přínosná pro všechny zúčastněné,“ těší se na spolupráci v ARO prozatímní ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

„Nová asociace má ambici být významnou platformou pro spolupráci celoplošných rozhlasových stanic a koordinaci jejich zájmů,“ říká president Lagardère Active ČR Michel Fleischmann k založení organizace.

„Bereme asociaci jako místo výměny názorů odborníků jak z oblasti veřejnoprávního tak i soukromého vysílání. Doufáme, že v diskusích vyjdou najevo konkrétní body,kde se na naše zájmy prolnou, přitom očekáváme, že výsledek bude z dlouhodobého hlediska přínosem nejen pro udržení stávající role rádia jako media ve veřejném prostoru, ale i také přínosem pro hledání nových možností rozhlasového vysílání,“ uvedl Jiří Hrabák, generální ředitel Londa.