Hlavní navigace

ASUS razí cestu ekologické výpočetní technice

[Tisková zpráva] Od letošního roku zavede výrobní technologie bez produkce halogenů pro své hlavní produktové řady

Sdílet

CES, Las Vegas, Nevada 14. ledna 2009 – ASUSTeK Computer Inc. (ASUS), přední dodavatel kompletních 3C řešení, je vytrvalým zastáncem výpočetní techniky, která je ohleduplná k životnímu prostředí. Již v roce 2000 spustila projekt GreenASUS, který stojí na čtyřech hlavních ekologických pilířích – ekologický návrh, ekologické zajištění zdrojů, ekologická výroba a ekologické služby a obchod. Od roku 2000 vyvíjí společnost ASUS velké úsilí, aby dosáhla ekologicky šetrnějších postupů a produktů. V roce 2004 zveřejnila první základní desku bez příměsí olova a začala postupně zavádět výrobní procesy, které rovněž nevyužívají přídavků olova při výrobě všech produktů. Tento rok se společnost ASUS stane prvním představitelem IT průmyslu, který zavede u svých hlavních produktových řad výrobní procesy, při nichž nevznikají žádné halové prvky.

ASUS zavede v roce 2009 výrobní procesy, při kterých nevznikají halové prvky
V prvním čtvrtletí roku 2009 se společnost ASUS stane průkopníkem v IT průmyslu a spustí napříč portfoliem svých hlavních produktů výrobní procesy, při kterých nedochází k produkci halových prvků. Tyto procesy se budou týkat jednotlivých komponent i celých produktových řad, včetně základních desek, notebooků, Eee PC, LCD monitorů, grafických karet, severů a mobilních telefonů. Společnost ASUS bude věnovat zvýšené úsilí tomu, aby nahradila procesy produkující halové prvky takovými procesy, které budou využívat dostupných, ekonomicky přijatelných a bezpečných alternativních zdrojů. Kromě toho bude společnost ASUS v roce 2009 významně investovat do rozvoje a zavedení těchto procesů. Mezi první produkty vyrobené pomocí procesů bez produkce halových prvků budou patřit například notebooky ASUS-Lamborghini VX5, základní desky P5Q Deluxe, grafické karty EAH3650 Silent, LCD monitory VK193T, handheldy P565, serverové desky Z8PE-D12X a známé počítače Eee PC 900A. I nadále pak bude společnost ASUS rozšiřovat své portfolio ekologicky vyráběných produktů o další modely.

Význam a důležitost výrobků bez halových prvků
Halogen obsahuje dvě nebezpečné složky – bróm a chlór – které jsou v elektronických materiálech velmi často používány v podobě brómových a chlórových samozhášecích přísad (Brominated Flame Retardant a Chlorinated Flame Retardant). Během recyklačního procesu, kdy je spalován elektronický odpad obsahující tyto dvě nebezpečné chemikálie, dochází k tvorbě velkého množství škodlivých toxických plynů. V případě, že jsou lidé vystaveni těmto toxickým plynům nebo se jimi přímo kontaminují, uloží se tyto toxiny v tělesném tuku a nerozloží se. Při dlouhodobějším kontaktu jsou tyto toxiny velmi zdraví škodlivé a způsobují tvorbu nádorů, rakoviny a tělesných deformací. Většina elektronického odpadu je obvykle vyvážena do rozvojových zemí, kde se budou tímto toxickým odpadem probírat chudé děti. Aby mohly získat cenné kovy, musí nejprve spálit přebytečné PVC a další plastické hmoty. A to je právě chvíle, kdy dochází k nepozorovanému uvolňování toxických plynů, které zamořují životní prostředí a ohrožují životy lidí v blízkém okolí. Z tohoto důvodu považuje společnost ASUS společenskou odpovědnost za zcela nejvyšší prioritu.

ASUS pobízí svými notebooky Bamboo Series k „zelené“ revoluci
V roce 2008 zaujala společnost ASUS velmi průbojný postoj v podpoře ochrany životního prostředí. Díky svému nepřetržitému úsilí věnovanému vývoji produktů šetrných k životnímu prostředí, které se projevilo například v uvedení notebooků Bamboo Series v srpnu 2008, jež splňují koncepci GreenASUS, získala společnost ASUS v říjnu téhož roku ocenění EPEAT Gold Awards, v listopadu certifikát EU Flower a nakonec i certifikát EuP v prosinci.

Uvedení notebooků Bamboo Series od společnosti ASUS je jasným důkazem jejího vedoucího postavení ve snaze využívat a vyrábět technologie šetrné k životnímu prostředí. Záměrem tohoto převratného produktu vyrobeného z bambusu je, aby byl zcela ekologický ve kterékoliv ze svých životních fází – od návrhu přes výrobu a používání až po případnou recyklaci a likvidaci. Zaměstnanci společnosti ASUS na všech úrovních uplatnili nepřeberné množství svých zkušeností týkajících se životního prostředí, které společnost nashromáždila od roku 2000, kdy byl spuštěn projekt GreenASUS – a to ještě předtím, než vešla v platnost nařízení RoHS a WEEE.

Více informací o produktech společnosti ASUS naleznete na webových stránkách společnosti http://www.asus.com nebo http://cz.asus.com.