Hlavní navigace

Autodesk ohlásil produktovou řadu 2010, která pomáhá zákazníkům reagovat na výzvy ekonomického zpomalení v regionu střední a východní Evropy

[Tisková zpráva] Nová řada nabízí široké spektrum nástrojů k dosažení efektivnějších návrhových procesů

Sdílet

BRNO/PRAHA, 31. března 2009 – Společnost Autodesk, lídr v oblasti návrhového softwaru, dnes oznámila produktové portfolio řady 2010, která poskytne zákazníkům ještě více konkurenčních výhod prostřednictvím návrhových nástrojů a procesů. S využitím softwarových řešení řady 2010 společnost Autodesk inovuje své produkty a služby tak, aby její zákazníci mohli úspěšně inovovat, soutěžit a vítězit na trhu zejména nyní, kdy je globální ekonomika zasažena významným zpomalením.

„Dnes uvádíme na trhy střední a jihovýchodní Evropy produkty a služby, jejichž cílem je pomoci našim zákazníkům vyrovnat se s nepříznivými ekonomickými podmínkami,“ řekl David Palas, Country Sales Manager pro region střední a jihovýchodní Evropy ve společnosti Autodesk. „Podniky hledají způsoby, jak snížit své náklady, zefektivnit své procesy a získávat nové zakázky. Designové a konstrukční práce musejí realizovat s využitím méně zdrojů, za kratší dobu a bez kompromisů v oblasti kvality. Týmy návrhářů potřebují při své práci eliminovat jakékoliv neefektivnosti. Naše inovovaná řada produktů pro odvětví stavebnictví/ar­chitektury, výroby a infrastruktury umožňuje zkrátit čas věnovaný neproduktivním rutinním procesům, významně snížit náklady a zvýšit produktivitu práce našich zákazníků.“

Mezi nejvýznamnější současné trendy a výzvy patří následující:

  • Během příštích 30 let bude 75 % budov renovováno, především díky požadavkům na redukci využívání fosilních paliv a snížení emisí skleníkových plynů;
  • Aktuální situace v odvětví průmyslové výroby nutí společnosti realizovat návrhové procesy efektivněji, rychleji, inovativněji a s minimálními dopady na životní prostředí;
  • Státní sektor plánuje globálně poskytnout v příštích 5 letech finanční stimuly v řádu bilionů dolarů.

Improving design innovation je hlavním mottem produktové řady 2010. Společnosti chtějí inovovat vzhled svých produktů a způsob, jakým jsou využívány, aby zlepšili zkušenosti svých zákazníků s těmito produkty. Potřebují také vylepšit své návrhové procesy s cílem zvýšit svou efektivitu a schopnost přinášet inovativní řešení. Přínosy z využívání softwaru Autodesk zahrnují úspory času a peněz, lepší týmovou spolupráci, menší chybovost a rychlejší uvádění produktů na trh, nižší dopady na životní prostředí a vyšší kvalitu a inovativnost.

Autodesk má v současné době zastoupení a vývojová centra ve 111 lokalitách po celém světě, jeho produkty využívá více než 9 milionů uživatelů a přes 600 000 společností ve více než 160 zemích světa. Autodesk nabízí řešení zákazníkům z více odvětví než kterýkoliv z jeho konkurentů.

Oznámení řady 2010 zahrnuje následující oblasti řešení:

AutoCAD 2010
Nejnovější verze řešení AutoCAD uvádí nové funkcionality, které uživatelům pomáhají řešit ty nejnáročnější návrhové výzvy, včetně designových nástrojů pro volné navrhování, parametrických výkresů a inovované PDF podpory, která byla jedním z nejdůležitějších požadavků ze strany uživatelské skupiny Autodesku (AUGI).

Platforma Revit 2010
Softwarové portfolio Autodesku pro tvorbu informačního modelu budovy pomáhá architektům, projektantům, investorům a dalším profesím v celém životním cyklu stavebního projektu ke snazší realizaci nápadů, efektivnějšímu využití digitálních návrhových dat a lepší komunikaci v rámci projektových týmů. Pomocí řešení postavených na metodě BIM mohou firmy přesněji provádět simulace a analýzy, tvořit varianty a vytvářet jejich vizualizace. Díky tomu sníží náklady při realizaci stavby, zmírní její dopad na životní prostředí a přitom ušetří drahocenný čas.

Autodesk Inventor 2010
Software Autodesk Inventor jako základní řešení pro digitální prototypování, umožňuje vytvářet přesné 3D modely k vyhodnocení jejich tvaru, kompatibility a funkce ještě předtím, než jsou fyzicky vyrobeny. Produktová řada Autodesk Inventor 2010 nabízí novou úroveň uživatelského komfortu a produktivity v oblasti tvorby 2D dokumentace, 3D modelování, lepší simulační možnosti, silnou podporu pro vytváření plastových komponent a nový datový management a možnosti sdílení dat.

Infrastructure Modeling Software
Modelovací softwarové produkty pomáhají uživatelům z odvětví utilit, telekomunikací a státního sektoru zlepšovat návrh a správu infrastruktury. Portfolio produktů Autodesk, včetně řešení AutoCAD Map 3D 2010, AutoCAD Raster Design 2010, AutoCAD Civil 3D, Autodesk MapGuide Enterprise 2010, a Autodesk Topobase 2010, poskytuje uživatelům inteligentní a komplexní řešení pro navrhování, vizualizaci, simulaci a analýzu jak stávajícího majetku tak i plánované výstavby.

Detailnější informace z pohledu jednotlivých oblastí řešení najdete v separátních tiskových zprávách.

O společnosti Autodesk
Autodesk je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.com nebo www.autodesk.cz.