Hlavní navigace

Autodesk posiluje své globální vzdělávací programy a partnerství

[Tisková zpráva] Nová centra excelence na rozvíjejících se trzích, rozšířená sponzorství a nové programy nabízejí slibnou budoucnost pro další generaci nápaditých návrhářů.

Sdílet

PRAHA, 31. března 2008 – Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu, oznámila na své regionální tiskové konferenci Autodesk World Press Days Europe 2008 rostoucí aktivity a podporu globálních vzdělávacích programů a sponzorství prostřednictvím nových Center of Excelence (COE) v Číně, Indii a Rusku, nová a rozšířená partnerství se vzdělávacími organizacemi a růst komunity Student Engineering and Design na více než 225 000 studentů a pedagogů po celém světě. Vzhledem k hrozícímu nedostatku kvalifikovaných inženýrů v USA a poptávce po kvalifikovaných pracovnících v rychle se rozvíjejících zemích je Autodesk odhodlán podporovat pedagogickou práci při přípravě další generace profesionálních návrhářů.

„Stále více konkurenční svět vyžaduje nejlepší talenty světa, a proto je Autodesk odhodlán více než kdy předtím inspirovat a připravovat další generaci návrhářů,“ řekl Paul Mailhot, senior ředitel celosvětového vzdělávacího programu společnosti Autodesk. „Chtějí-li dnešní studenti uspět na globálním pracovním trhu budoucnosti, musí být zběhlí v technologiích, s nimiž pracují profesionálové v praxi. Také musí být schopni efektivně spolupracovat napříč různými disciplínami, časovými pásmy a kulturami.“

Návrh se prosadil jako konkurenční výhoda, což nutí návrháře, aby neustále přicházeli s novými inovacemi, pracovali v globálních týmech a spolupracovali napříč různými obory. Aby pomohl studentům návrhářských oborů vyhovět těmto očekáváním, navázal Autodesk dlouhodobá partnerství s předními vzdělávacími institucemi světa a založil více než 14 kompetenčních center v rozvíjejících se zemích, jako je Indie, Čína a Rusko. Tato centra poskytují pedagogům a studentům nástroje pro digitální navrhování, víceoborové a projektově založené studijní programy a nejmodernější technické vybavení pro zkoumání a úspěšné řešení nových výzev na poli navrhování. Instituce, které centra COE hostí, jsou národními lídry ve svých oborech a mají přímý vliv na školství, státní správu a průmysl.

Každé kompetenční centrum je přizpůsobeno potřebám studentů a zákazníků v daném regionu. Toto přizpůsobení je možné díky hloubce a rozsahu průmyslových řešení a odbornosti Autodesku a díky mnohostranné podpoře, kterou Autodesk poskytuje prostřednictvím financování, nejmodernějšího softwaru, výzkumu a poradenství.

V zemích, jako je Rusko, Brazílie a Korea, byly navázány vztahy s dalšími předními vzdělávacími institucemi s cílem otevřít další školicí zařízení a centra excelence. Autodesk také spolupracuje s neziskovými organizacemi na zajištění financování, softwaru a zdrojů pro vzdělávání a inspirování studentů prostřednictvím projektově založených školení a atraktivních, praktických technických soutěží. V poskytování základny pro akademický a profesionální úspěch studentů středních a vysokých škol dosáhl Autodesk velkého pokroku.

Vzdělávací iniciativy v České republice
Úsilí společnosti v oblast vzdělávání v České republice zahrnuje:

  • Autodesk Academia Program, což je program spolupráce Autodesku s akademickou sférou v oblasti návrhu správy a sdílení dat. Od roku 1999 dosud se stalo 73 českých a slovenských škol držiteli statutu Autodesk Academia a několik tisíc studentů prošlo technickou výukou s podporou některého softwarového produktu společnosti Autodesk™ pod vedením certifikovaných učitelů. Autodesk Academia Program posiluje individuální přístup a péči o studenty, zvyšuje jejich dovednosti, uplatnění na navazujících odborných školách, připravuje studenty na vstup do praxe.
  • Spolupráce s letní školou umění ArtCamp, který pořádá v rámci rozvoje mezinárodní spolupráce Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. S využitím produktů AliasStudio či SketchBook Pro od společnosti Autodesk se do tajemství digitálního designu mohli ponořit účastníci třetího ročníku letní školy, který proběhl v červenci 2007. Jedním z kurzů, byla Digitální kresba a malba, jež ukázala současné možnosti počítačových nástrojů v této oblasti. Jedním z vyučujících tohoto kurzu byl Michal Jelínek, Senior Design Consultant ze společnosti Autodesk a současně přední současný automobilový designér.
  • Soutěž Revit Open, kterou společnost Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) vyhlásila pro studenty vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením v České a Slovenské republice. Cílem bylo vytvořit návrh soběstačného a ekologického objektu pro krátkodobé, tj turistické ubytování. Objekt měl zohlednit minimální provozní náklady, minimální provozní zátěž pro životní prostředí a charakterem měl směřovat k nízkoenerge­tickému domu. Studie 3D modelu bude řešena v softwaru firmy Autodesk, konkrétně s využitím AutoCAD Architecture, Revit Architecture a pro vizualizaci Autodesk 3D Studio Max.
  • Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) Fakultou strojní (FST), Katedrou konstruování strojů (KKS) a Ústavem umění a designu (UUD) na studentských semestrálních konstrukčních a designérských projektech. Autodesk uděluje speciální cenu z hlediska použití nástrojů strojírenských řešení Autodesk. Vítězný obdržel cenu v podobě účasti na každoroční konferenci Autodesk University, která se letos bude konat ve dnech 2. – 5. 12. 2008 v Las Vegas.

Vzhledem k tomu, že se dnešní studenti potýkají s novými výzvami, jež před 30 lety neexistovaly, je Autodesk odhodlán pomáhat pedagogům připravit studenty na svět, v němž budou muset pracovat, a vybavit je znalostmi, nástroji a potřebnou kvalifikací pro řešení výzev a příležitostí v příštích 30 letech. Autodesk bude nadále rozšiřovat svou podporu pro stávající i nové programy a partnerství, aby zajistil skvělou budoucnost pro příští generaci inženýrů a návrhářů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).