Hlavní navigace

Autodesk a Fakulta architektury ČVUT oznámily vítěze soutěže REVIT OPEN 2008

[Tisková zpráva] Martin Prokš a Marek Přikryl z FA ČVUT Praha zvítězili v soutěži o nejlepší návrh soběstačného a ekologického objektu v Chráněné krajinné oblasti Králický Sněžník

Sdílet

PRAHA, 5. března 2009 – Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) dnes vyhlásily výsledky soutěže REVIT OPEN 2008. Vítězi soutěže, jejímž tématem byl návrh energeticky soběstačného a ekologického objektu pro meteorologickou stanici v CHKO Králický Sněžník, se stali studenti z Fakulty architektury (FA ČVUT v Praze) – Martin Prokš a Marek Přikryl, kteří zvítězili se svým návrhem specializované vědecké stanice s nepřetržitým celoročním provozem. Soutěž byla vypsána pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením v České a Slovenské republice.

Cílem soutěže bylo vytvořit nejlepší ideový návrh soběstačného a ekologického objektu meteorologické stanice do lokality s nádhernými panoramatickými výhledy na vlastní pohoří, Hrubý Jeseník a Rychlebské hory. V návrhu objektu bylo třeba zohlednit minimální provozní náklady, minimální provozní zátěž pro životní prostředí a směřovat projekt k nízkoenerge­tickému domu. Studie 3D modelů byly vytvářeny v softwarových řešeních firmy Autodesk, konkrétně v aplikacích Revit Architecture, AutoCAD Architecture a vizualizace v Autodesk 3ds Max.

Vítězný návrh nabízí výrazný architektonický koncept s vhodným materiálovým řešením. Dům je sevřená, úsporná věž aerodynamického tvaru, která velmi dobře odolává zatížení větrem a sněhem. Celé nejvyšší patro věže slouží jako pracoviště meteorologů, ze kterého je 360° výhled do okolní krajiny. Porota ocenila stavebně technické řešení. Nosnou dřevěnou konstrukci zde doplňuje sendvičový plášť, který pokrývají titanzinkové šablony. Elektrickou energii z větší části dodává malá větrná elektrárna, přičemž hlavním zdrojem tepla je tepelné zemní čerpadlo, doplněné solárními kolektory. Zdravotechnický systém je řešen úsporně s velmi dobře vyjasněnou koncepcí.

„Návrh meteorologické věže nabízí zajímavou architekturu podepřenou kvalitním stavebně technickým řešením,“ shrnuje názory poroty k vítěznému návrhu Dana Matějovská, vedoucí MOLABu FA ČVUT. „Na objektu je třeba ocenit jeho jednoduché a energeticky optimalizované tvarové řešení, které do jisté míry reaguje na tvarosloví vojenského opevnění z 30 let, nacházející se v této příhraniční krajině.“ Na 2. místě této anonymní ideové studentské soutěže se umístila studentka Kateřina Dvořáková z Fakulty architektury VUT v Brně a 3. místo obsadili Jan Kokeš a Zdeněk Chmel, rovněž z FA VUT v Brně. Autoři nejlepších návrhů získali ceny ve formě softwarů Autodesk, notebooku a digitálních fotoaparátů. Zvláštní cenu MOLABu, Kabinetu modelového projektování FA ČVUT, získali Tomáš Lindovský, Martin Stára a Kamil Štajgl z FA ČVUT za použití netradičních přístupů a neobvyklého řešení.

„Tento ročník REVIT OPEN byl ve znamení velkého nárůstu zájmu soutěžících,“ řekl Patrik Minks, předseda poroty soutěže REVIT OPEN a obchodní manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk. „Přes vysokou náročnost zadání nás velmi potěšila úroveň odevzdaných prací. Vítězové soutěže navíc díky týmové spolupráci dokázali nejlépe sladit architektonický návrh a funkčnost objektu s vysokými požadavky na soběstačnost a ohleduplnost vůči okolí.“

„Soutěž REVIT OPEN je úspěšným zosobněním akcentů, které se Autodesk snaží široce rozvíjet. Jedná se především o vzdělávání a přístupu studentů k nejmodernějším technologiím a na druhé straně o podporu projektování a výstavby s co nejmenšími dopady na životní prostředí. Soutěžní návrhy poukazují na potěšitelný fakt, že architekti, inženýři a odborníci z oblasti stavebnictví dokáží s pomocí technologií Autodesku efektivněji vytvářet trvale udržitelný svět,“ doplnil Luděk Hrdina, marketingový manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk.

V rámci soutěže byla hodnocena následující hlediska:

  • architektonické hledisko a schopnost objektu plnit požadovaný účel (45 %),
  • technické, konstrukční a materiálové řešení, tepelné ztráty (výpočet), energetický systém (grafické schéma), zdravotechnika (zdroj vody a likvidace), ekologie provozu (30 %),
  • softwarové řešení (15 %),
  • bonus za preciznost zpracování v softwaru Revit (10 %).

Porota zasedla a hodnotila v tomto složení:
Předseda poroty: Ing. Patrik Minks (Autodesk)
Architektonické řešení: Ing. arch. Hana Seho, Ing. arch. Josef Mádr (FA ČVUT),
Technické řešení: doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. (FSv ČVUT)
Softwarové řešení: doc. Dr. –ir. Henri Achten (FA ČVUT), Ing. arch. Vladimír Balda (TU Liberec).

Více informací o soutěži a online katalog prací naleznete na www.revitopen.cz.

O Revit Architecture
Technologie Revit je platforma vyvíjená společností Autodesk pro potřeby modelování a uchovávání informací o stavbě. Aplikace Revit Architecture založená na této platformě, je ucelený oborový systém pro 3D architektonický návrh, simulaci a analýzu jeho chování a tvorbu dokumentace. Podporuje všechny fáze přípravy návrhu a dokumentace. Aplikace je postavena na metodě Building Information Modelling (BIM), proto každá změna provedená kdykoliv a kdekoliv, se automaticky koordinuje napříč celým projektem a zajišťuje tak, že návrhy jsou neustále aktuální, jednotné a kompletní.

O společnosti Autodesk
Autodesk je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.com nebo www.autodesk.cz.