Hlavní navigace

Knihy Google (Google Book Search): Autoři, nakladatelé a Google upravili Dohodu o vyrovnání

[Tisková zpráva] Autoři, nakladatelé a Google předložili v pátek 13. listopadu 2009 okresnímu soudu v New Yorku modifikovanou Dohodu o vyrovnání mezi společností Google a širokou skupinou držitelů autorských práv ke knihám v USA. Soud nyní stanoví lhůtu pro případné námitky a finální slyšení je očekáváno začátkem roku 2010.

Sdílet

Během posledních dvou měsíců Google pozorně studoval četné návrhy k této dohodě podané k soudu a ministerstvu spravedlnosti a na jejich základě původní dohodu modifikoval. Změny, které byly ve vyrovnání učiněny, jsou reakcí na mnohé z těchto námitek, přičemž hlavní principy vyrovnání zůstaly nezměněny. Hlavní změnou v Dohodě o Vyrovnání je to, že jsou z ní vyloučeny knihy vydané mimo Spojené státy (s výjimkou Velké Británie, Kanady a Austrálie).

„Jako reakce na vyvstalé námitky jsme se rozhodli vyjmout z dohody všechny zahraniční knihy kromě anglických, které mají společný jazyk, právní dědictví a podobnou praxi v knižním průmyslu,“ dodává Santiago de la Mora, který má ve společnosti Google na starosti partnerství s evropskými subjekty. „To nás vedlo k tomu se zaměřit na Spojené státy, Velkou Británii, Kanadu a Austrálii.“

Další úpravy Dohody o vyrovnání lze najít zde. Tato dohoda zpřístupní americkým uživatelům internetu miliony knih a zároveň vytvoří nový trh, na němž budou moci autoři a nakladatelé prodávat svá díla. Tato Dohoda nebude mít žádný vliv na službu Knihy Google mimo USA.

Pro Google je velmi pozitivní, že bude moci spolupracovat s představiteli soudu a dotáhnout vyrovnání do konce tak, aby z něho mohli profitovat čtenáři, autoři i nakladatelé po celém světě. Google bude i nadále usilovat o zahrnutí zahraničních knih do tohoto vyrovnání, aby ze snahy přivézt zpět k životu polozapomenuté knihy mohla profitovat i evropští autoři a uživatelé.

Tento krok podporují i známí evropští politici. Francouzský ministerský předseda François Fillon prohlásil, že by „bylo čirým šílenstvím nezvážit spolupráci s Googlem“.

Evropská komisařka Viviane Redingová, která usiluje o změnu zastaralého a nekonzistentního autorského zákona, ve svém vyjádření zdůraznila roli internetu v ekonomickém oživení Evropy: „Měli bychom vytvořit moderní soubor evropských pravidel, která podpoří digitalizaci knih. Přes 90 % knih uložených v národních knihovnách evropských zemí již není komerčně dostupných, protože jde buď o díla, která již nejsou v tisku, anebo jde o díla tzv. osiřelá. Vytvoření celoevropského registru pro takové knihy by mohlo podpořit soukromé investice do digitalizaci, přičemž zároveň bude třeba zajistit, že autorům se dostane spravedlivé odměny i v tomto digitálním světě.“

„Projekty digitalizace knih vysílají silný signál autorům, nakladatelům, knihovnám i technologickým společnostem, aby spolupracovali a společně vdechli ztraceným knihám světa nový život,“ prohlásil Santiago de la Mora a dodal: „Jak říká komisařka Redingová, je to důležitý proces a my v něm chceme hrát podstatnou roli.“