Hlavní navigace

Barracuda Message Archiver si s Microsoft Outlook rozumí

[Tisková zpráva] Zhruba před rokem společnost Barracuda Networks uvedla na trh nový produkt Barracuda Message Archiver, který byl reakcí na sílící potřebu firem a organizací držet krok se stále rostoucím objemem e-mailových zpráv, které v mnoha případech slouží jako primární způsob komunikace.

Sdílet

Schopnost udržet si e-mailovou komunikaci pod kontrolou se tím stává jedním z klíčových požadavků na bezpečnost IT systémů. Komunikace prostřednictvím elektronické pošty navíc musí odpovídat rovněž platným zákonům, etickým normám a interním předpisům dané firmy či organizace. V neposlední řadě zde samozřejmě zůstává i více než potřebná možnost snadno a rychle vyhledat jakoukoliv odeslanou či přijatou zprávu.

Všechny tyto požadavky splňuje Barracuda Message Archiver, který představuje výkonný a spolehlivý nástroj pro archivaci zpráv elektronické pošty s bohatými možnostmi pro třídění a vyhledávání uchovávaných zpráv, přičemž funguje nezávisle na softwarových platformách pro samotnou e-mailovou komunikaci.

Zařízení dokáže spolupracovat s e-mailovými servery typu Microsoft Exchange a přebírat od nich informace o příchozí a odchozí elektronické poště. V případě potřeby může Barracuda Message Archiver zachytávat zprávy jako SMTP relay mezi e-mailovým serverem a e-mailovými klienty. Barracuda Message Archiver podporuje import z obvyklých formátů, mezi něž patří například Microsoft Outlook PST soubory, a dokáže rovněž importovat zprávy z e-mailových serverů prostřednictvím protokolů MAPI, IMAP a POP3. Zařízení nabízí pokročilé funkce, pro indexaci, třídění a vyhledávání zachycených zpráv včetně jejich příloh. Každou zprávu tak lze snadno a rychle vyhledat a v případě potřeby ji rovněž přesunout či přeposlat do schránky vybraného uživatele. Archiv zachycených zpráv a jejich příloh může představovat značný objem dat, která je potřeba efektivně ukládat. Barracuda Message Archiver proto podporuje standardizované protokoly NFS a CIFS pro napojení na datové sklady. Zařízení kromě toho dokáže inteligentně rozpoznat duplicitní zprávy či jejich přílohy a v zájmu úspory paměťové kapacity následně ukládá pouze jednu jejich kopii.

Společnost Barracuda Networks také průběžně posiluje funkční možnosti i kapacitu jednotlivých modelů Barracuda Message Archiver. Letos na jaře byly na trh uvedeny nové typy Barracuda Message Archiver 850 a 950, které mohou z hlediska kapacity uspokojit i ty nejnáročnější uživatele. Modely Barracuda Message Archiver 850 a 950 samozřejmě reflektují rovněž požadavky na vysokou spolehlivost a jsou proto vybaveny redundantním napájecím zdrojem a jejich paměťová kapacita využívá hot-swap diskové pole RAID.

Zatím poslední vylepšení užitné hodnoty Barracuda Message Archiver se zaměřuje na jednotlivé uživatele elektronické pošty. V druhé polovině června společnost Barracuda Networks oznámila, že Barracuda Message Archiver nabízí od verze 1.2 možnost integrace s platformou Microsoft Outlook. Uživatelé tak mají možnost využívat pokročilých funkcí pro vyhledávání a třídění zpráv přímo z prostředí své oblíbené aplikace.

V České republice je distributorem zařízení Barracuda společnost Gesto Communications.