Hlavní navigace

„Ensemble od společnosti InterSystems byl zařazen do vizionářského kvadrantu v Integration Bac

[Tisková zpráva]

Sdílet

„Ensemble od společnosti InterSystems byl zařazen do vizionářského kvadrantu v Integration Backbone Software Magic Quadrant“

Cambridge, Mass., 6. června 2005 – Společnost InterSystems Corporation dnes oznámila, že byla zařazena do vizionářského kvadrantu (Visionaries Quadrant) v Integration Backbone Software Magic Quadrant společnosti Gartner, Inc. Společnost Gartner, Inc., se sídlem ve Stamfordu, Connecticut, je přední světovou firmou zabývající se výzkumem IT trhu.

Společnost InterSystems se sídlem v Cambridge, Massachusetts, poskytuje inovativní a vysoce výkonné softwarové produkty, které umožňují rychlý vývoj aplikací, integraci a nasazení pro IT organizace a nezávislé dodavatele software.

Ensemble je komplexní platforma, která unikátním způsobem spojuje funkčnost integračního serveru, aplikačního serveru, vysoce výkonné objektové databáze a jednotného prostředí pro vývoj a správu aplikací v jednom uceleném produktu. Projekty vycházející z Ensemble jsou rychle implementovány ve spoustě organizací po celém světě.

Integration Backbone Magic Quadrant zahrnuje dodavatele podnikových sběrnic služeb, integračních řešení a řešení aplikačních platforem (APS), které obsahují funkce důležité pro zákazníky, kteří pro automatizaci obchodních procesů primárně používají balíky a tradiční aplikace, než aby vytvářely od základu zcela nové aplikace. Podle zprávy „Společnosti tyto produkty používají pro implementaci systematické, všeobecné infrastruktury pro distribuované aplikace, která je někdy popisována jako “nervový systém podniku“. „Tyto páteřní infrastruktury podporují událostmi řízené aplikace v rámci architektury orientované na služby (service-oriented architecture – SOA) a různé další šablony pro spolupracující aplikace, synchronizaci dat v reálném čase a vícekrokové obchodní procesy“ , uvádí dále zpráva.

Podle Gartner, Inc., „většina vizionářů jsou společnosti, které velmi dobře znají požadavky zákazníků… vizionáři často byli první, kteří přinesli na trh technické inovace, nebo kteří implementovali nové průmyslové standardy.“ Gartner definuje dodavatele uvedené v kvadrantu vizionářů jako společnosti s jasnou vizí pokud se týče směru, kterým se trh ubírá, a které se na tento vývoj připravují, ale které dokáží stále zlepšovat a optimalizovat služby, které poskytují.

„Věříme, že zařazení společnosti InterSystems do kvadrantu vizionářů v rámci Integration Backbone Software Magic Quadrant společnosti Gartner, Inc. potvrzuje inovativní vývojovou, integrační a implementační technologii produktu Ensemble, která je úspěšně využívána po celém světě,“ řekl Trevor Matz, generální ředitel společnosti InterSystems pro Ensemble. „IT manažeři v klíčových tržních sektorech po celém světě nám poskytují zpětnou vazbu o rychlosti a úspěšnosti komplexních integračních projektů, která dokládá naše schopnosti splnit požadavky trhu a překonat očekávání zákazníků.“


V případě zájmu o další informace, prosím kontaktujte:

PRAM
Patrik Schober
patrik.schober@pram­.cz

O společnosti InterSystems
Společnost InterSystems Corporation (www.InterSys­tems.com) je dodavatelem databázové a Integrační platformy, které umožňují rychlý vývoj a integraci vysoce výkonných transakčních aplikací. Hlavní produkty společnosti InterSystems – post-relační databázová platforma Caché a platforma pro rychlou integraci Ensemble – sdílí výkonné technologie zajišťující konzistentní a efektivní objektovou reprezentaci různorodých programovacích modelů a datových formátů, které eliminují rozdíly mezi objektovými a relačními databázemi. Aplikace vytvořené na platformách společnosti InterSystems se uplatňují ve zdravotnictví, finančních službách a ve státním a veřejném sektoru. Na celém světě je používá více než 4 miliony uživatelů v 88 zemích světa. Pro vývojáře aplikací a integrátory je po celém světě k dispozici 20 regionálních zastoupení a pro všechny produkty společnosti InterSystems je garantována nepřetržitá technická podpora. Společnost InterSystems je v České a Slovenské republice přítomná od roku 1999.

* Magic Quadrant – Vzdání se právního nároku

Označení Magic Quadrant od 30. června 2004 chráněno autorským právem společnosti Gartner, Inc. a je opakovaně použito se souhlasem. Magic Quadrant je grafické znázornění trhu v průběhu specifického časového období. Zobrazuje výsledky analýzy provedené společností Gartner, která se týkala toho, jak určití dodavatelé naplňují kritéria daného trhu podle definice společnosti Gartner. Společnost Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt nebo službu znázorněné v Magic Quadrant a neposkytuje uživatelům technologií rady ohledně výběru pouze těch dodavatelů, kteří jsou uvedeni v kvadrantu vedoucích firem „Leaders“. Magic Quadrant slouží výhradně jako nástroj pro výzkum a není míněn jako specifický návod k jednání. Gartner se vzdává všech výslovných i předpokládaných záruk v souvislosti s tímto výzkumem, včetně jakýchkoliv záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

InterSystems B.V.
Vlnitá 31
CZ-147 00 Praha 4
Tel. +420.2.44 46 67 73
Fax +420.2.44 46 82 70
Organizační složka
InterSystem B.V.
Koningslaan 34
NL – 1075 AD Amsterdam