Hlavní navigace

BEA A CA UZAVŘELY STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ PRO OBLAST SPRÁVY IDENTITY A PŘÍSTUPU

[Tisková zpráva] Praha, 12. března 2007 – Společnosti BEA Systems a CA uzavřely partnerství, jehož cílem je sjednotit a zjednodušit správu identity a přístupu (IAM, Identity and Access Management) v rámci celého podniku. Společná nabídka kombinuje webové jednotné přihlášení, správu uživatelů a architekturu orientovanou na služby a umožní zákazníkům snížit náklady a zvýšit výkonnost.

Sdílet

V rámci strategického partnerství bude BEA integrovat produkty svých řad AquaLogic a WebLogic do technologií CA pro správu identity a přístupu, zejména pak do aplikací CA SiteMinder a CA Identity Manager. Obě společnosti rovněž vyhodnotí stávající možnosti propojení jednotlivých řešení a budou spolupracovat na prohloubení integrace u společných zákazníků. Společnost CA si zároveň vybrala BEA WebLogic Server jako aplikační server pro technologii CA IAM a plánuje další investice do komplexnější integrace obou produktových řad.

„Současným trendem je oddělování systému řízení identity a zabezpečení od základních aplikací a integrace řešení CA IAM a aplikační infrastruktury BEA umožní zákazníkům flexibilnější řízení, které potřebují k zajištění nové generace služeb v rámci celého podniku,“ uvádí Pavel Marťák, manažer rozvoje služeb informační bezpečnosti společnosti CA.

„Správa identity a přístupu je klíčová oblast architektury orientované na služby, protože aplikace jsou zde ve stále větší míře distribuované,“ uvádí Wai Wong, výkonný vicepresident pro oblast produktů společnosti BEA Systems. „Firmy CA a BEA společně zákazníkům zajistí výhody spojené s nižšími náklady na administraci zabezpečení, vyšší efektivitou činnosti IT a větší agilitou využití aplikací a architektury SOA v podniku.“

Součástí dohody BEA a CA je nasměrování investic zejména do následujících oblastí:

  • návrh a vývoj – obě společnosti budou ověřovat a dále rozšiřovat integraci aplikace CA SiteMinder a technologií BEA WebLogic a AquaLogic a spolupracovat na přípravě standardů pro správu identity a přístupu;
  • distribuce – CA bude s aplikací CA Identity Manager dodávat testovací licenci WebLogic Server Premium Edition, jakožto doporučovaného serveru pro technologii CA IAM;
  • marketingové programy – obě společnosti spustí marketingové a prodejní programy, které budou informovat o užitných hodnotách společného řešení stávající i potenciální zákazníky a budou proaktivně vystupovat při získávání nových klientů.

Společnost CA byla v září 2006 již šestým rokem po sobě jmenována společností IDC lídrem trhu softwaru pro správu identity a přístupu. Podle zprávy IDC „Worldwide Hardware Authentication and Identity and Access Management 2005 Vendor Shares” dominuje společnost CA trhu IAM se 17,2% podílem a tržbami přes 522 milionů USD.