Hlavní navigace

BETLÉMSKÉ SVĚTLO OPĚT PUTUJE DO KATEDRÁLY SVATÉHO VÍTA

[Tisková zpráva] Betlémské světlo kardinálu Miloslavu Vlkovi předají i letos přímo v Katedrále svatého Víta zástupci Českého rozhlasu a českého skautingu. Lidé tak budou mít opět možnost odnést si „Světlo přátelství“ do svých domovů.

Sdílet

Český rozhlas spolu s Junákem – Svazem skautů a skautek v ČR a pod záštitou Jeho Eminence kardinála Miloslava Vlka, manželky prezidenta republiky Livie Klausové a pražského primátora Pavla Béma, přiveze do Prahy Betlémské světlo. Z Českého rozhlasu České Budějovice světlo doputuje do Katedrály Sv. Víta v pátek 21. prosince 2007 v 13.30 hodin.

„Spolu s Českým rozhlasem se předání jednoho ze symbolů Vánoc zúčastní skauti, účast přislíbila i manželka prezidenta republiky Livia Klausová a pražský primátor Pavel Bém," potvrdil výkonný ředitel Českého rozhlasu Josef Havel. Hudební doprovod tradiční akce zajistí skautský pěvecký sbor Cantuta.

Světlo z Betléma bude v Katedrále Sv. Víta hořet 21. prosince do 19.00, 22. a 23. prosince do 17.00 a 24. 12. do 16.00 hodin. Do večera Štědrého dne pak bude Betlémské světlo k dispozici nejen v recepci Českého rozhlasu v ulici Římská 13, ale také na Arcibiskupství pražském na Hradčanském náměstí 16 a ve většině pražských chrámů.

Historie
Myšlenka Betlémského světla vznikla v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. Plamínek, zažehnutý v místě narození Ježíše Krista v Betlémě, nazvaný Světlo přátelství, putuje z Izraele letecky ve speciálním bezpečnostním obalu do Lince, odkud se předává do 25-ti zemí světa a institucím jako jsou Evropský parlament či sídlo OSN v New Yorku. Každoročně Světlo přátelství slavnostně přebírá Český rozhlas České Budějovice a přiváží jej společně s jihočeským biskupem a hejtmanem Jihočeského kraje do České republiky. Je ohromující, jak člověk 21. století, který je schopen domluvit se v téže minutě s opačnou stranou zeměkoule, opatruje symbolický plamínek, hřeje jej v dlani a strachuje se, aby cestou nezhasl a nepřetrhl tak řetěz vzájemného lidského pochopení.