Hlavní navigace

Bitva národů: Britové mají při obnově po haváriích nejhorší postupy, Francouzi zálohují lépe než Němci.

[Tisková zpráva] Praha 31. března 2010 - Dle výzkumu provedeného společností Acronis trvá 63% organizací obnova z výpadku systémů jeden den nebo i více. Přestože žijeme ve světě, ve kterém čas zvláště pro firmy znamená peníze, většina společností nedostatečným zabezpečením ohrožuje své systémy a tím i produktivitu a zisky.

Sdílet

Tento výzkum se zaměřil na menší až středně velké organizace a zjistil, že pouze 10% společností si je jisto, že by mohlo obnovit své systémy do jedné hodiny po katastrofě, jako je hardwarová havárie nebo útok počítačového viru. Výpadek systému znamená, že ke kriticky důležitým funkcím, jako jsou emaily, internet, obchodní nebo procesní údaje, není přístup. Řada společností se tak přímo vystavuje ztrátám příjmů, produktivity a zákazníků.

Takovéto zjištění vyplývá ze skutečnosti, že pokud jde o procesy zálohování a obnovy, společnosti se chovají riskantně. Čtvrtina společností stále zálohuje počítače a notebooky ručně, ale snad ještě více znepokojující je, že pětina (19%) společností neprovádí zálohování na těchto jednotlivých zařízeních vůbec. Když zvážíte, že až 60% podnikových dat je na pracovních stanicích, na rozdíl od dat zálohovaných na serverech, je zřejmé, že tyto organizace tak každodenně ohrožují kriticky důležité informace.

U britských firem je zálohování pracovních stanic ještě méně pravděpodobné než u francouzských a německých protějšků, s ohromujícími 38% britských firem, které nezálohují pracovní stanice vůbec.

„Při pohledu na tato zjištění je společnost Acronis překvapena. V roce 2010 organizace z celé Evropy stále spolehlivě nezálohují a snad ještě důležitější je, že správně neobnovují,“ vysvětluje Zdeněk Bínek, ředitel obchodního zastoupení Acronis, Inc. pro ČR a Slovensko. „S nedostatkem času na výpadky v dnešním tržním prostředí je překvapující, že mnoho společností stále ještě neprovádí pravidelné zálohování. Zálohování a obnovení ale nemusí být složité, existují jednoduché kroky, které organizace mohou provést, aby zabránily zbytečným výdajům na selhání systémů.“

Chcete-li stáhnout celkové výsledky výzkumu, naleznete je na adrese www.acronis.cz/vys­ledkyvyzkumu . Tento výzkum byl proveden společností Acronis a výzkumným institutem Vanson Bourne. Zkoumaný vzorek se skládal ze 600 SMB a středně velkých organizací (250–1.000 zaměstnanců). Respondenti byli v rámci daných organizací odpovědní za IT.

Acronis Backup & Recovery 10 je portfolio snadno použitelných programů pro obnovu po ztrátě dat, které kombinují deduplikaci dat, rozšířenou podporu pro virtuální prostředí a funkce centralizované správy založené na špičkové technologie diskového imagingu a obnovy na holé železo společnosti Acronis.

O společnosti Acronis
Společnost Acronis je předním poskytovatelem zálohovaní onsite a offsite, obnovy po haváriích a bezpečnostních řešení. Její patentované technologie imagingu a správy disků umožňují podnikům i jednotlivcům zabezpečit digitálních aktiva ve fyzických i virtuálních prostředích. S pomocí programů Acronis pro zálohování, obnovu, konsolidaci serverů a virtualizační migraci mohou uživatelé chránit digitální informace, udržovat kontinuitu provozu a redukovat výpadky. Softwarové produkty Acronis jsou prodávány ve více jak 180 zemích a jsou dostupné v 13 jazycích. Další informace získáte na http://www.acro­nis.cz. Acronis můžete sledovat také na Facebooku. http://www.fa­cebook.com/pa­ges/Acroniscz/196049455­405

O společnosti Vanson Bourne
Vanson Bourne se specializuje na výzkum uživatelů v oblasti technologií. Tato společnost provádí rozhovory se senior manažery s rozhodovací pravomocí v různých funkcích. Průzkumy provádí v celé řadě průmyslových odvětví, v organizacích všech velikostí od těch nejmenších až po ty největší a na trzích po celém světě. Klienty společnosti Vanson Bourne jsou začínající i dobře známé společnosti hledající vysokou profesionalitu, která poskytne solidní a důvěryhodný výzkum.