Hlavní navigace

Boj o TV Vysočina pokračuje

[Tisková zpráva] Prvoinstanční Krajský soud v Českých Budějovicích svým rozsudkem dnes určil, že smlouva uzavřená mezi Ing. Jiřím Svobodou a společností GIMI o převodu obchodního podílu společnosti Českomoravská televizní je neplatná. Soudkyně tak rozhodla ve zřejmém rozporu s odůvodněním rozsudku, který vyhlásil minulý týden Vrchní soud v Olomouci. Boj o vysílání TV Vysočina tak bude pokračovat nejméně další rok.

Sdílet

„Odůvodnění dnešního rozsudku zatím není známé, musíme počkat na písemné vyhotovení. Nepochybně se však proti rozsudku odvoláme k Vrchnímu soudu v Praze. Rozsudek není pravomocný a vzhledem k předchozím rozhodnutím soudů vyšších instancí lze odůvodněně předpokládat, že bude zrušen,“ řekl majitel Regionální Televizní Agentury, a.s., k níž společnost GIMI patří, Dr. Jaroslav Berka.

Jediné pravomocné rozhodnutí soudu v kauze TV Vysočina tak zůstává rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, podle kterého je společnost GIMI jediným společníkem společnosti Českomoravská televizní a Ivo Brabec jejím jediným jednatelem.

Regionální televizní program TV Vysočina vysílá dle platné licence společnost Českomoravská televizní s.r.o. Tuto společnost před čtyřmi lety prodal Ing. Jiří Svoboda společnosti GIMI s.r.o. Iva Brabce. Po třech letech prodej zpochybnila manželka Ing. Jiřího Svobody Marie Svobodová tvrzením, že k prodeji obchodního podílu svého manžela nedala výslovný souhlas. Odhlédneme-li od skutečnosti, že toto se tvrzení Marie Svobodové nezakládá na pravdě, neboť o prodeji věděla a minimálně konkludentně s ním souhlasila, je spor o TV Vysočina sporem o otázku, zda mohou české manželky zneplatnit všechny prodeje obchodních podílů provedené v České republice za poslední tři roky. To je totiž lhůta na uplatnění práva dle Občanského zákoníku, na který se Marie Svobodová odvolává. Podle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci tomu tak není, protože do společného jmění manželů může patřit nanejvýš hodnota obchodního podílu, který vlastní jeden z manželů, nikoliv obchodní podíl sám.