Hlavní navigace

Březen podesáté měsícem internetu

[Tisková zpráva] Praha, 28. února 2007 – Ve znamení motta Internet – výhoda pro znevýhodněné proběhne jubilejní 10. ročník projektu Březen měsíc internetu. Záštitu nad ním převzal předseda Senátu PČR a jako hlavní partneři jej podpoří IBM Česká republika a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Více než 300 knihoven po celé republice nabídne široké veřejnosti možnost seznámit se s internetem a zvláště se soustředí na osoby se zdravotním postižením, seniory, matky na mateřské dovolené, nezaměstnané. Pro účastníky akcí v knihovnách vytisklo Ministerstvo vnitra ČR leták s popisem nejdůležitějších internetových zdrojů zaměřených na znevýhodněné skupiny.

Sdílet

Patří mezi ně integrovaný portál MPSV (portal.mpsv.cz), na kterém je soustředěna nabídka volných pracovních míst ze všech úřadů práce. K lepšímu uplatnění handicapovaných na trhu práce chce přispět Burza práce (www.bariery.cz/bur­zaprace), nový projekt Konta Bariéry Nadace Charty 77, který shromažďuje pracovní nabídky pro osoby se zdravotním postižením. Projekt nabízí rovněž možnost doškolení potenciálních zaměstnanců na konkrétní pracovní pozici v rámci Univerzity 4G, do které jako první vstoupila společnost IBM, pro niž je nyní rekvalifikováno 20 osob se zdravotním postižením na pozice v technologickém centru IBM v Brně.

Orientaci v problematice zdravotního postižení usnadňuje portál Helpnet.cz (www.helpnet.cz), který díky podpoře společností CZI a Hartmann – Rico v minulých dnech představil svoji novou podobu. Jeho uživatelé oceňují rovněž informace o vyhlašovaných grantových a dotačních řízeních pro neziskové organizace věnující se lidem se zdravotním postižením.

Zázemím více než 250 sociálních pracovníků, právníků, lékařů, psychologů a dalších odborníků disponuje InternetPoradna (www.internet­poradna.cz), server specializovaný na bezplatnou poradenskou činnost. V jeho archivu se nachází již přes 11 500 zodpovězených dotazů z oblastí zrakového, sluchového, tělesného a mentálního postižení, drog a závislostí, zaměstnanosti, menšin a cizinců, občanského, duchovního a psychologického poradenství. Na rodiče s dětmi se zdravotním postižením a poskytovatele sociálních služeb se zaměřuje portál Alfabet (www.alfabet.cz).

Podle výzkumů NetMonitor, které pro Sdružení pro internetovou reklamu provádí Mediaresearch, roste zájem o internet mezi seniory. Podíl uživatelů starších 60 let na internetové populaci se od ledna do prosince minulého roku zvýšil ze 2,63 na 3,09 procenta. Mezi organizacemi, které nabízejí internetová školení pro starší zájemce, vyniká Školička internetu pro seniory (www.elpida.cz/sko­licka). Projekt nadačního fondu Elpida se zasloužil od roku 2003 o vyškolení více než 8100 seniorů v práci s počítači a internetem. Výuku zajišťuje již ve 12 městech a přizpůsobuje ji specifickým potřebám starší generace co do náplně i tempa výuky.

Jsou však také velmi aktivní senioři, které není třeba seznamovat s internetem, protože ten jim naopak umožnil po odchodu do důchodu věnovat se projektům, na něž předtím neměli tolik času. Například Pavel Hajný po šestiletém úsilí spustil nedávno stránky, budované původně jako pamětnický web věnovaný Čechům a Slovákům, kteří odešli před válkou do zahraničí a tam prožili často neuvěřitelné osudy, jimž hrozilo, že zůstanou zapomenuty. Protože velká většina oslovených pamětníků byli baťovci, dostal web název BataStory (www.batastory.net) a postupně obsáhne vzpomínky dvou set pamětníků, kromě textů a fotografií také zvukové záznamy a videonahrávky rozhovorů.

Počítačovému vzdělávání žen na mateřské dovolené se nejsystematičtěji věnuje českobudějovická společnost Attavena (www.attavena.cz), která jich vyškolila již 455 a do konce července 2007 vyškolí dalších 200 účastníků ve 21 kurzech. Na podporu vzdělávání zřizuje volně přístupná pracoviště (PC sestavy připojené k internetu), nyní jich spravuje 23 ve 12 městech Jihočeského kraje. Pomocí mobilní počítačové učebny pořádá kurzy i v méně dostupných místech a ženám na mateřské dovolené zajišťuje v průběhu výuky hlídání dětí.

Součástí Března měsíce internetu budou tradičně i odborné konference zaměřené na různé skupiny uživatelů internetu. V sobotu 3. března se uskuteční v Praze mezinárodní konference Junior Internet, na kterou jsou pozváni účastníci internetových soutěží JuniorWeb, JuniorDesign a JuniorText. Došlo do nich 276 přihlášek. Do 7. ročníku Junior Internetu se dětským organizátorům a BMI sdružení podařilo zapojit ve větší míře než v minulosti děti se zdravotním postižením, které se účastnily soutěže JuniorText. Záštitu nad konferencí převzala evropská komisařka pro informační společnost Viviane Redingová.

Na využití e-learningu v současném vzdělávání se soustředí 7. ročník konference E-learning fórum, který proběhne 6. března v Praze.

Online centrum znakového překladu či využití navigace GPS, webových kamer a detekčních čidel v běžném životě lidí se zdravotním postižením patří k novinkám, které představí konference INSPO 2007 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 17. března v Kongresovém centru Praha. Budou na ní vyhlášeny rovněž výsledky literární soutěže Internet a můj handicap.

Internet a bezpečnost organizací je název 9. ročníku konference, která se koná 20. března ve Zlíně a zaměří se na informační a datovou bezpečnost v kontextu krizového řízení, strategického rozhodování a konkurenceschop­nosti organizací.

Tečkou za letošním měsícem internetu se stane 2. a 3. dubna v Hradci Králové 10. ročník konference ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě, kde se očekává více než 2000 účastníků. Její součástí bude mezinárodní konference LORIS a již počtvrté workshop delegací zemí Visegrádské čtyřky V4DIS. V předvečer zahájení konference bude udělena cena Český zavináč, v rámci společenského večera prvního dne konference pak převezmou ceny vítězové dalších soutěží, jako jsou populární Zlatý erb, mezinárodní evropská soutěž Eurocrest či hodnocení webových stránek knihoven Biblioweb.

Ještě předtím se ale sejdou tisíce dětí ve více než 400 knihovnách a dalších zařízeních v ČR, ale i na Slovensku, v Polsku, Slovinsku a Maďarsku, aby v nich 30. března strávily pohádkovou Noc s Andersenem. Jejím cílem je podpořit s využitím internetu zábavnou a dobrodružnou formou dětské čtenářství.

Organizátorem projektu Březen – měsíc internetu je BMI sdružení. Záštitu nad jeho 10. ročníkem převzal předseda Senátu Parlamentu ČR, hlavními partnery Března – měsíce internetu 2007 jsou IBM Česká republika a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, mediálními partnery jsou Český rozhlas, Protext – PR servis ČTK, deník Právo, vydavatelství Springer Media CZ a Vogel Burda Communications, odborným partnerem FORInternet a logistickým partnerem Česká pošta.

BMI sdružení je neziskové sdružení fyzických i právnických osob, jehož posláním je podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost. Jeho projekt Březen měsíc Internetu 2000 se umístil ve finále soutěže Stockholm Challenge Award, které se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).