Hlavní navigace

BroadNet posiluje pokrytí středu Prahy

[Tisková zpráva]

Sdílet

BroadNet posiluje pokrytí středu Prahy

Praha představuje z pohledu telekomunikačních operátorů nejvyšší koncentraci firem a kapitálu z celé České republiky. Zájmem každého telekomunikačního operátora je poskytnout na tomto území nejvyšší kvalitu služeb.

K 1.11.2002 byla spuštěna do ostrého provozu nová základnová stanice posilující svým signálem dostupnost služeb v centru hlavního města Prahy. Od tohoto data disponuje síť Broadnet nejhustším pokrytím středu města ze všech provozovatelů FWA na licencované frekvenci 26 GHz.

Výstavbou a zprovozněním další základnové stanice se zároveň zdokonaluje profil pokrytí středu města a vytvářejí se příležitosti pro realizaci připojení na místech do tohoto data obtížně přístupných.

Zákazníkům připojeným přes síť Broadnet je od 1.11.2002 pos­kytována celá řada výhod, mezi něž patří například flexibilní dostupnost služeb z více směrů, záložní připojení v případě havárie vyšší mocí, SLA atd.

„Další investicí do infrastruktury naší sítě opět pomáháme naplňovat zásadu poskytování telekomunikačních služeb s přidanou hodnotou a individuální péčí o klienta,“ říká Ivan Nedvídek generální ředitel BroadNet Czech, a.s.

Technické parametry řešení

Základnová stanice je vystrojena osvědčenou technologií americké společnosti NETRO. Základnová stanice je připojena na páteřní síť na úrovni STM 1 (155 Mb/s) a dostupnost služby z této stanice je na ploše centra Prahy o rozloze cca 19 km2.

Více informací o BroadNet Czech, a.s.

Společnost BroadNet Czech a.s. je předním evropským poskytovatelem služeb pevného bezdrátového širokopásmového přístupu (FWA) v licencovaném spektru 26 GHz

Těžiště služeb tvoří připojování k Internetu a Internetové a datové služby prostřednictvím bezdrátových místních okruhů (WLL, FWA) s vysokou kvalitou přenosu splňující kritéria termínu „Bezdrátová optika“. Veškeré služby FWA jsou poskytovány na přenosovém protokolu ATM.

Společnost BroadNet poskytuje služby tzv. „poslední míle“ pro hlasové telekomunikační operátory a jako jediná z provozovatelů širokopásmového přístupu na frekvenci 26 GHz realizuje služby koncovým zákazníkům přímo.

BroadNet Czech, a.s. je orientován na dodávky telekomunikačních služeb s přidanou hodnotou a individuální péči o klienta.